Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Santini a Zlatá jeřabina

1. 3. 2018

Vážení přátelé, v loňském roce 2017 připravil náš spolek Putování za Santinim mimořádný projekt pod názvem Santiniho barokní slavnosti, kterého jste se mnozí z Vás zúčastnili. Setkali jsme se při tématických přednáškách a koncertech vážné hudby nejenom na šesti místech Kraje Vysočina, ale i dalších Santiniho stavbách po celé republice. Rada Kraje Vysočina vyhodnotila tento projekt za velice úspěšný a nominovala ho do prestižní soutěže o Zlatou jeřabinu. Pomozte nám prosím v této soutěži uspět. Klikněte sem a dejte nám prosím svůj hlas. Tím nám dáte i zpětnou vazbu, že se Vám tento projekt také líbil. Netrvá to více než minutu. Váš hlas však pro nás bude mít velkou cenu. Předem moc děkujeme a přejeme příjemné dny.

Přednáškový cyklus ve Žďáře n. S.

22. 2. 2018

Srdečně zveme všechny zájemce o historii, architekturu, umění a spiritualitu cisterciáků na přednáškový cyklus, který bude probíhat ve dnech 3., 10. a 17. 3. 2018 ve farním sále v budově fary (bývalá křížová chodba) v areálu bývalého žďárského kláštera. Přednášky začínají vždy v 18 hodin. Podrobnosti najdete zde.

Zájezd za památkami Valče v Čechách a okolí - OBSAZENO

26. 1. 2018

Vážení přátelé, venku ještě vládne paní zima, ale my už pro Vás máme připravený další ze série zájezdů. Tentokrát se vydáme za barokními stavbami Santiniho vrstevníků a podíváme se na jejich pojetí barokní tvorby ve Valči v Čechách a okolí. Více informací najdete zde.

Putování za Santinim - Moravský okruh - OBSAZENO

19. 2. 2018

Vážení přátelé, milovníci Jana Blažeje Santiniho. Mílovými kroky se blíží začátek turistické sezóny a my jsme pro Vás připravili další zájezd. Tentokrát je to putování po Santiniho stavbách na Moravě a Vysočině. Více informací najdete zde.