Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Zvelebujeme místo posledního odpočinku geniálního architekta

28. 7. 2015

Před nedávnem se členové Putování za Santinim rozhodli splnit jeden ze svých snů. Chtějí umístit pamětní desku na místo, kde stával kostel sv. Jana Křtitele v Oboře společně se hřbitovem, a kde byl kromě jiných pohřben také architekt J. B. Sanitni Aichel.

Požehnání knihy při pouti ve Křtinách

25. 5. 2015

V neděli 24. května 2015 se ve Křtinách konala Hlavní pouť. Po hlavní mši svaté, kterou celebroval Marián Kosík opat premonstrátského kláštera v Nové Říši byla představena a požehnána naše kniha o Janu Blažeji Santinim.

Svatojánská pouť na Zelené hoře

15. 5. 2015

Bylo mu 53 roků, když byl za panování krále Václava IV. v Praze umučen a vhozen z Karlova mostu do Vltavy. Jmenoval se Jan z Nepomuku a další Jan – Blažej Santini Aichel na jeho počest postavil svou nejznámnější stavbu. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou byl vysvěcen v roce 1722 a od té doby se zde konají slavné poutě.