Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Santiniho barokní slavnosti ve Žďáře nad Sázavou

Vážení přátelé, ještě před tím, než se rozjedeme na zaslouženou dovolenou, rádi bychom Vás pozvali na vyvrcholení celoročních aktivit projektu Santiniho barokních slavností 2017.  Tentokrát Vás zveme, ve dnech 8. - 10. 9. 2017, do areálu bývalého cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou a do Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Připraveno je pro Vás spousta přednášek, zajímavých osobností a hudebních vystoupení. Chcete-li se zúčastnit naší nejlepší akce letošního roku, přijeďte do Žďáru nad Sázavou. Těšíme se na Vás. Celý program najdete zde.

programZR final

 

Banner Kraj Vysocina