Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Podpis memoranda k projektu OPUS SANTINI

Spolek Putování za Santinim vypracoval v loňském roce návrh projektu OPUS SANTINI, který by měl důstojným způsobem připomenout 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho, které si budeme připomínat v roce 2023.
Na realizaci projektu se vedle našeho Spolku a zainteresovaných krajů budou podílet také Ministerstvo kultury ČR, Arcibiskupství pražské a Karlova univerzita v Praze. Více informací najdete zde.

S radostí Vám oznamujeme, že se vrcholní představitelé těchto institucí dohodli k podpisu Memoranda, kterým bude na vrcholné úrovni projekt podpořen. K podpisu dojde v prostorách Santiniho kaple sv. Anny v Panenských Břežanech, v areálu Památníku národního útlaku a odboje Oblastního muzea Praha - východ dne 10. dubna v 10.00 hod. Při této příležitosti bude připravena také tisková konference spojená s prezentací projektu OPUS SANTINI. 

Dovolte proto, abych Vám jménem členů Spolku ze srdce poděkoval za podporu naší činnosti a pozval Vás, v případě Vašeho zájmu, k účasti na této mimořádné akci.