Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Valná hromada v Sedleci

29. 4. 2016

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 se konala v pořadí již pátá Valná hromada spolku Putování za Santinim. Místem konání byl pro letošní rok vybrán Sedlec u Kutné Hory. Zde také stojí jedna z prvních Santiniho realizací - překrásný klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Jana Křtitele.

Nová Santiniho expozice v Mariánské Týnici

31. 3. 2016

V Mariánské Týnici byla otevřena nová expozice zaměřená na tvorbu Jana Blažeje Santiniho Aichla v západních Čechách. Odkaz architekta Jana Blažeje Santiniho (1677-1723) představuje jedinečný soubor barokních staveb výrazně ovlivňujících tvář české a moravské krajiny.

Vzpomínka na prof. Mojmíra Horynu

27. 1. 2016

26. 1. tomu bude již 5 roků co nás náhle opustil prof. Mojmír Horyna a proto se ve středu 27. 1. 2016 se v 18.30 hod. uskuteční farní mše v kostele sv. Jiljí v Praze celebrovaná za prof. Horynu. Po mši svaté dojde k setkání jeho studentů a přátel v prostorách dominikánského kláštera.

Kostel Narození Panny Marie v Želivě po rekonstrukci

9. 2. 2016

Předmětem projektu byla komplexní revitalizace kostela Narození Panny Marie v Želivě, jedná se o Národní kulturní památku. Kostel, resp. areál premonstrátského kláštera, byl zapsán mezi národní kulturní památky v roce 2010.