Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Stopy, fakta, tajemství...

7. 1. 2016

Santiniho magie čísel. Geniální a tajemný architekt, který obsáhl široké spektrum lidského vědění. Včetně třeba numerologie či magie. Jaká poselství zanechal ve svých stavbách? Moderuje Stanislav Motl. V archivu i Rádia do 8.2.2016.

Přednášky pro průvodce i veřejnost

18. 1. 2016

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II společně s naším spolkem uskutečnila v průběhu měsíce ledna 2016 semináře pro průvodce i širokou veřejnost. Série přednášek s tématy Santiniho architektura, cisterciácký řád, vznik a vývoj žďárského kláštera se zúčastnili nejen žďárští, ale i posluchači od Humpolce, Blanska nebo Brna.

V Želivi nalezen ostatek sv. Norberta

9. 12. 2015

Generální rekonstrukce želivského kostela Nanebevzetí Panny Marie se blíží zdárně ke konci. Široká veřejnost bude moci obdivovat nově zrekonstruovaný interiér kostela pravděpodobně již na půlnoční mši svaté. Při rekonstrukci kostela našli restaurátoři ostatek svatého Norberta, zakladatele premonstrátského řádu.

Santini v Senátu

16. 12. 2015

V úterý 15. 12. 2015 se v Senátu Parlamentu České republiky konala vernisáž výstavy s názvem Santini a jeho architektura. Výstrava je pořádána pod záštitou Senátora Stanislava Juránka ve spolupráci s naším Spolkem a je přístupná veřejnosti do středy 23. 12. 2015. Vstup přes recepci "A" z Valdštenské ulice.