Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Prezentace projektu OPUS SANTINI

21. 8. 2018

V úterý 21. srpna 2018 se ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo setkání zástupců Krajských úřadů a Diecézí, kteří mají na svém území Santiniho realizace. Tématem tohoto setkání byla prezentace projektu OPUS SANTINI, projektu k připomínce 300 letého výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho Aichla. Fotografie ze setkání najdete zde.

Klášterní noc ve Žďáře nad Sázavou

7. 9. 2018

Tradiční kulturní akce se uskutečnila ve dnech 7. - 8. září 2018 ve Žďáře nad Sázavou. Na náměstí Republiky mohli účastníci navštívit Santinho retro kavárnu a zatančit si v rytmu hudby z poloviny minulého století. Sobotní den byl určen pro milovníky historie a vážné hudby. V bazilice a na Zelené hoře si mohli vychutnat neopakovatelnou atmosféru přednášek prof. Víta Vlnase a koncetů prof. Barbary Marie Willy a Společnosti pro duchovní hudbu. Fotografie najdete zde.

Putování za památkami Valče v Čechách a okolí

27. 6. 2018

Ve dnech 26. – 27. 5. 2018 jsme uspořádali putování po památkách Valče v Čechách a okolí, které jsme nazvali "Centrum a periférie - Santini v kontextu barokní regionální tvorby", jehož průvodcem byl historik umění Martin Šanda. Postupně jsme navšívili kostel sv. Petra a Pavla ve Žluticích, karmelitánský klášterní kostel Jména Panny Marie v Chýši, městečko Valeč s jeho nádhernými barokními památkami, Rabštej nad Střelou a Manětím, kde nám byla průvodkyní ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici paní PhDr. Irena Bukačová. Zde Vám nabízíme několik fotografií z našeho putování.

Koncert v Panenských Břežanech

30. 6. 2018

30. 6. 2018 v 18 hodin se v kapli sv. Anny uskuteřní koncert Jany Hortové (zpěv) a Alfreda Habermanna (varhany). Vstupné dobrovolné.