Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

METTER(M)NICH

29. 5. 2018

„...člověk by chtěl obnovit jen zašlou slávu, kterou může jen tušit…“ Výstava otevřená 1. června v bývalé prelatuře kláštera v Plasích. Více informací zde.

Lidová krojová pouť

8. 5. 2018

V úterý 8. 5. 2018 se ve Žďáře nad Sázavou konala Lidová krojová pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Pořadatelem byla Římskokatolická farnost ve Žďáře nad Sázavou II ve spoilupráci s naším Spolkem. Akce se zúčastnilo několik folklórních souborů, na 200 krojovaných a cca 700 účastníků z řad široké veřejnosti. Fotografie z akce jsou k dispozici zde.

Přednáškový cyklus ve Žďáře n. S.

22. 2. 2018

Srdečně zveme všechny zájemce o historii, architekturu, umění a spiritualitu cisterciáků na přednáškový cyklus, který bude probíhat ve dnech 3., 10. a 17. 3. 2018 ve farním sále v budově fary (bývalá křížová chodba) v areálu bývalého žďárského kláštera. Přednášky začínají vždy v 18 hodin. Podrobnosti najdete zde.

Zájezd za památkami Valče v Čechách a okolí

6. 5. 2018

Vážení přátelé, venku ještě vládne paní zima, ale my už pro Vás máme připravený další ze série zájezdů. Tentokrát se vydáme za barokními stavbami Santiniho vrstevníků a podíváme se na jejich pojetí barokní tvorby ve Valči v Čechách a okolí. Více informací najdete zde.