Rajská filmová noc

16. 6. 2017

PLASY 16. 6. 2017: Letní filmové promítání (od 21:30) na rajském dvoře. Klášter se otevře návštěvníkům už čtvrthodiny před začátkem filmu, aby si mohli v klidu projít interiéry ambitových chodeb a rajský dvůr.

Cisterciácké noci … s Osadou

23. 6. 2017

PLASY 23. - 24. 6. 2017: Hrané noční prohlídky hornobřízských ochotníků vycházející každou půlhodinu od 19:00 do půlnoci. Letos pokračujeme ztvárněním osudů plaských raně barokních opatů Jakuba Pergera Vrchoty a Kryštofa Tenglera. Na prohlídky je lepší se předem objednat na našem telefonním čísle 373 322 174.

Klášter podzemní (Monastýrování)

15. 7. 2017

PLASY 15.  - 16. 7. 2017: Ve spolupráci s kláštery Teplá a Zlatá Koruna jsme připravili sérii speciálních prohlídek. V daný den se na několika místech můžete dozvědět více o klášterních podzemních systémech. V Plasích vás provedeme částí vzdušného systému a přiblížíme fungování vodního systému konventu a okolních budov. (Facebook - Monastýrování)

Rajská filmová noc

7. 7. 2017

PLASY 7. 7. 2017: Letní filmové promítání (od 21:30) na rajském dvoře. Klášter se otevře návštěvníkům už čtvrthodiny před začátkem filmu, aby si mohli v klidu projít interiéry ambitových chodeb a rajský dvůr.

Malá pouť ke svaté Máří Magdaléně

21. 7. 2017

PLASY 21. 7. 2017: Tradiční pouť ke sv. Máří Magdaléně spojená se mší v tamní stejnojmenné gotické kapli. Po obřadu následuje koncert v prostorách severního křídla sýpky. Počet účastníků mše je limitován menší kapacitou patra gotické kaple. (www.farnostplasy.cz)