Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Křtinské posvícení

23. 4. 2017

KŘTINY: V neděle 23. dubna si připomeneme 346 let od posvěcení křtinského chrámu (21.4.1771). Mše svatá v 7.30, 9.00 a 10.30 hod.

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému

13. 5. 2017

ZELENÁ HORA 13. – 16. 5. 2017: Letošní pouť proběhne tradičně v den svátku sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech a o následujícím víkendu:

Nikodémova noc

16. 5. 2017

ZELENÁ HORA 16. 5. 2017: Každý měsíc je možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru. K dispozici bude vždy kněz i jáhni. Je možné požádat o svatou zpověď, rozhovor, radu, svěřit své bolesti, nebo požádat o modlitbu a požehnání. Je možné také neříkat nic a jen být chvíli vystaven blahodárnému tichu v Boží blízkosti.

Ples princů a princezen

21. 5. 2017

CHLUMEC n. C.: V neděli 21. 5. 2017 jsou pro Vás připravené prohlídky zámku s princeznou, audience u královského páru, výtvarné dílny a další zajímavosti, které budou probíhat od 10 do 17 hodin.