Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Nikodémova noc

16. 11. 2017

ZELENÁ HORA 16. 11. 2017: Každý měsíc je možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru. K dispozici bude vždy kněz i jáhni. Je možné požádat o svatou zpověď, rozhovor, radu, svěřit své bolesti, nebo požádat o modlitbu a požehnání. Je možné také neříkat nic a jen být chvíli vystaven blahodárnému tichu v Boží blízkosti.

Prohlídky s hodinářem

17. 11. 2017

PLASY 17. - 18. 11. 2017: Prohlídky hodinové věže a denně ručně natahovaného hodinového stroje z roku 1686 s osobou nejpovolanější – panem Robertem Drozdou, který se o tento plaský stroj stará více než 35 let. Akce na předchozí rezervaci (od 1/11).

Vánoce letem světem

10. 12. 2017

CHLUMEC n. C.: V neděli 10. 12. 2017 jsoiu pro naše návštěvníky připravené prohlídky vánočně nazdobených komnat, soutěže pro děti, Ježíškova pošta, vánoční jarmark, zpěv koled, bohatý program. Začátek akce v 10,00 hodin – konec akce v 16,00 hodin.

Nikodémova noc

16. 12. 2017

ZELENÁ HORA 16. 12. 2017: Každý měsíc je možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru. K dispozici bude vždy kněz i jáhni. Je možné požádat o svatou zpověď, rozhovor, radu, svěřit své bolesti, nebo požádat o modlitbu a požehnání. Je možné také neříkat nic a jen být chvíli vystaven blahodárnému tichu v Boží blízkosti.