Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Cisterciácké noci (s Hodovízskými)

1. 9. 2017

PLASY 1. - 2. 9. 2017: Tradiční poprázdninové hrané noční prohlídky plaského konventu vycházející od 19:00 do půlnoci každou půlhodinu. Tentokráte opět s Divadelním spolkem Lípa Hodovíz.

Pouť ke svátku Jména Panny Marie

10. 9. 2017

KŘTINY: V neděli 10. září se usktuteční Domácí křtinská pouť ke svátku Jména Panny Marie. Mše svaté 7.30, 9.00 a 10.30 hod.

Nikodémova noc

16. 9. 2017

ZELENÁ HORA 16. 9. 2017: Každý měsíc je možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru. K dispozici bude vždy kněz i jáhni. Je možné požádat o svatou zpověď, rozhovor, radu, svěřit své bolesti, nebo požádat o modlitbu a požehnání. Je možné také neříkat nic a jen být chvíli vystaven blahodárnému tichu v Boží blízkosti.