Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Vysvěcení zvonů na Zelené hoře

16. května si každoročně připomínáme svátek sv. Jana Nepomuckého, který byl 20. 3. 1393 umučen a posléze hozen z Karlova mostu do Vltavy. Tomuto světci je zasvěcen poutní kostel na Zelené hoře, kde se tento den slaví tradiční pouť.

Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Dnešní mše svatá byla však svým způsobem výjimečná. Při jejím slavení vysvětil brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle tři zvony (sv. Ludmilu, Sv. Vojtěcha, sv. Cyrila a Metoděje), které budou posléze umístěny na věž Zelené hory.

„Tyto zvony se na Zelenou horu vracejí po 75 letech. V roce 1941 byly zrekvírovány a my máme velikou radost, že se právě dnes na Zelenou horu vracejí,“ prohlásil Vladimír Záleský, farář římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou II.

Dodejme, že všechny tři zvony mají naprosto stejnou velikost a ladění jako zvony předešlé.

Vysvěcení zvonů na Zelené hoře
zvony-zelena-hora-santini 1zvony-zelena-hora-santini 2zvony-zelena-hora-santini 3zvony-zelena-hora-santini 4zvony-zelena-hora-santini 5