Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

V Želivi nalezen ostatek sv. Norberta

09.12.2015

Generální rekonstrukce želivského kostela Nanebevzetí Panny Marie se blíží zdárně ke konci. Široká veřejnost bude moci obdivovat nově zrekonstruovaný interiér kostela pravděpodobně již na půlnoční mši svaté. Při rekonstrukci kostela našli restaurátoři ostatek svatého Norberta, zakladatele premonstrátského řádu.

Slavnostní odhalení pamětní desky

07.12.2015

V pondělí 7. 12. 2015 byla ve Šporkově ulici v Praze, za přítomnosti významných osobností společenského a akademického života i široké veřejnosti odhalena pamětní deska Jana Blažeje Santiniho Aichla.

Koncert Hradišťanu ve Křtinách

21.11.2015

Česká televize Brno natáčela v noci z 11. na 12. 11. 2015 koncert Hradišťanu s dvěma sbory mladých (Stojanovo gymnázium Velehrad a gymnázium Uherské Hradiště), dětským sborečkem a Filharmonickým orchestrem. Koncert uvidíme 23. 12. ve 21:15 na ČT Art a 25. 12. ve 12:20 na ČT 2.

Santini v Toulavé kameře

06.12.2015

Jedna z reportáží Toulavé kamery odvysílané 6. 12. 2015 je věnovaná Santiniho hvězdám v klášterním kostele Nanebevzetí P. Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta v Kladrubech. Pokud jste tento pořad neviděli, můžete si jej přehrát zde.

Pozvánka k odhalení pamětní desky

06.11.2015

Slavnostní odhalení pamětní desky proběhne v pondělí 7. 12. 2015 v 15:00 hod. v Praze na Malé Straně, ve Šporkově ulici v těsné blízkosti domu č. 2. V 16:00 hodin bude sloužena v kostele Panny Marie Božské prozřetelnosti (Nerudova ulice) zádušní mše za J. B. Santiniho a jeho rodinu. Těšíme se na setkání s Vámi.