Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Zelená hora a Santini v Kroměříži

05.11.2014

Klub UNESCO ve spolupráci s Domem kultury v Kroměříži uspořádalo v úterý 4. 11. 2014 přednášku, besedu s vernisáží k výstavě Santiniho stavby v České republice. Tato akce se uskutečnila u příležitosti k výročí 20. let zapsání Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře na seznam UNESCO.

Santini v Nostickém paláci

29.09.2014

V sobotu a neděli 27. - 28. 10.2014 se naše občanského sdružení účastnilo dní otevřených dveří v sídle ministerstva kultury ČR.  Úspěch akce násobně předčil naše očekávání. 

Návštěva španělského velvyslance na zámku Karlova Koruna

16.05.2014

Naše občanské sdružení bylo osloveno ve věci spolupráce na vzácné návštěvě velvyslance španělského království J.E. p. Pascual Ignacio NAVARRO RÍOSe na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, která se uskutečnilůa ve čtvrtek 15. 5. 2014.

Santiniho Zelená hora je na seznamu UNESCO již dvacet let

11.08.2014

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl hlavním místem oslav dvacátého výročí jeho zapsání na seznam paměti světa UNESCO, které probíhaly po celý víkend 5. - 7. 9. 2014 ve Ždáru nad Sázavou. 

Valná hromada v Želivě

07.04.2014

3. valná hromada našeho občanského sdružení se konala 3. 4. 2014 v překrásných prostorách kláštera v Želivě. Úvod obstaral předseda našeho sdružení Stanislav Růžička se svoji přednáškou nazvanou Tajemný Santini.