Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Mojmír Horyna - 70. výročí narození

19.03.2015

Prof. PhDr. Mojmír Horyna (23. března 1945 Praha – 26. ledna 2011 Praha) byl český historik umění a největší znalec díla geniálního architekta Jana Santiniho Aichla. Zemřel zcela nečekaně 26. ledna 2011 po krátké nemoci. Jako by život opsal kousek osudu jeho životního tématu. Stejně jako Santini odešel Miroslav Horyna uprostřed rozdělané práce.

Při první jarní pouti ve Křtinách bude představena kniha Santini

16.03.2015

KŘTINY: 24. 5. 2015 v 10:30 hod.: mši svatou slouží Marian Kosík - opat premonstrátského kláštera v Nové Říši. Po mši svaté proběhne představení knihy Santini a její požehnání opatem Marianem Kosíkem. Celou akci doprovodí svým vystoupením kostelní sbor z Litenčic se skladbami ze 17-18. století. Součástí bude i autogramiáda autora knihy pana Stanislava Růžičky, předsedy spolku Putování za Santinim.