Jan Blažej Santini Aichel byl křtěn dne 4. února 1677 jako syn kamenického mistra Santina Aichela a jeho manželky Alžběty rozené Thimové ve svatovítské katedrále v Praze. Jeho rodiče tehdy žili v domku na severním předpolí Pražského hradu, tedy ve svatovítské farnosti. Otec Santin byl synem v Praze usazeného zedníka Antonia Aichela, pocházejícího z městečka Roveredo v Lugánsku. Kamenické umění Santina Aichela bylo proslulé již v době jeho života a setkáváme se s ním pravidelně na nejnáročnějších stavbách v Praze. Patrně nejenom profesní, ale i osobní, přátelský vztah ho spojoval s architektem pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna, Jeanem Baptiste Matheyem. Tento, původním školením malíř z Dijonu získal architektonickou kvalifikaci během svého více než dvacetiletého pobytu v Římě, a po příchodu do Prahy v roce 1675 zde předvedl architektonický projev římského vrcholně barokního akademismu, kterým podstatně ovlivnil českou architekturu před 1700. Právě Jean Baptiste Mathey zřejmě přijal do učení Aichelova nejstaršího synka Jana Blažeje, jemuž tělesné postižení zabránilo vyučit se otcovu, fyzicky náročnému řemeslu. S intelektuální složkou kamenické činnosti ve smyslu precizních konstrukcí v duchu dnešní deskriptivní geometrie, byl mladý Santini zřejmě obeznámen již z otcovské dílny.

borromini san carlo alle quattro
Boromini, Řím
San Carlo alle Quattro Fontane
borromini-sant-agnese-in-agone
Borromini, Řím
Sant Agnese in Agone
borromini-san-ivo-alla-sapienza
Boromini, Řím
Sant Ivo alla Sapienza


U Matheye získal mladý Santini nepochybně smysl pro perfektnost řádových architektonických forem i kompozičních sestav, poučení o aktuálním vývoji římské tvorby a nepochybně i touhu po přímé italské umělecké zkušenosti. Spolu s ním vešel zřejmě roku 1691 do kontaktu s pražskou theatinskou kolejí, pro kterou Mathey navrhl kostel Panny Marie Oettingské v dnešní Nerudově ulici na Malé Straně. Zřejmě záhy po Matheyově odchodu do Francie v létě 1695 se pak jeho vyučenec vydal na tovaryšskou cestu směrovanou na jih. Je nepochybné, že ve střední Evropě navštívil Vídeň, Pasov i Salzburg a alpskými údolími přešel do Lombardie, kde ho zaujala dostavba gotické katedrály v Miláně, probíhající stále ještě v gotickém duchu. Při pobytu Turíně v sousedním Savojsku se seznámil se stavbami theatinského kněze a geniálního matematika, teologa a architekta Guarina Guariniho. Rovněž Guarini se teoreticky zabýval gotickou architekturou a v jeho dílech najdeme četné konstrukční gotismy. Pro estetiku jeho staveb je ústředním tématem záměrná, komplikovaná a vysoce působivá práce se světlem. 

borromini san carlo alle quattro fontane
Borromini, Řím
San Carlo alle Quattro Fontane
quarino quarini la cappella della sindone
Quarini, Torino
La Cappella della Sindone


Cílem putování mu byl nepochybně Řím, kde však nenavázal na umění mistrů, kteří ovlivnili jeho učitele, nýbrž byl plně zaujat dílem o generaci staršího, osamělého genia římského baroka Francesca Borrominiho. Jeho jedinečný umělecký projev spojoval hlubokou znalost antické architektury římského císařství, gotického stavitelství (když byl vyučen při stavbě milánské katedrály) a osobitého pojetí stavebního díla, které v mnoha ohledech překračovalo dobové normy. To dává Borrominiho stavbám charakter jedinečných a s ničím nesrovnatelných, až enigmaticky působících výtvorů. Poznání a hluboké pochopení principů Borrominiho architektury ovlivnilo estetiku Santiniho staveb do té míry, že ho lze považovat za jediného skutečného následovníka velkého římského mistra. Zdá se, že schopnost plného pochopení uměleckého poselství geniů italského radikálního baroka - Borrominiho a Guariniho - umožnila Santinimu již v mládí v Praze získaná znalost vrcholně gotického stavitelství, neomezená pouze na tvarovou "kurióznost" gotického tvarosloví, ale hluboce rozumějící konstrukční logice i estetickému řádu katedrálního stavitelství.

Když v roce 1700 započal Jan Blažej Santini Aichel svou projekční činnost představovalo jeho umění vnitřně logickou syntézu exkluzívních inspirací, které byl mladý mistr schopen svobodně a osobitě rozvíjet a transformovat ve svém vlastním a invenčně nezaměnitelném díle.

Další informace [PDF, 925 Kb]

 

Partneři projektu

santini partner mk 32 300x623santini partner uk 32 300x234santini partner arcibiskubstvi 32 300x441santini partner vysocina 32 300x520santini partner jihomoravsky 32 300x665santini strednicechy mk 32 300x511santini partner karlovyvaryi 32 300x417santini partner pardubice 32 300x600santini partner plzen 32 300x558santini partner praha 32 300x206

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.
Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti