Poutní kostel Zvěstování P. Marie a cisterciácké probošství

1710, 1720 - 1764, novostavba
stavebnící opati cisterciáckého kláštera v Plasích

veduta Martina Prusíka, zachycující ideální stav, konec 18. století. ZČM v Plzni, inv. č. g 261Architekt Santini navrhoval celou řadu jedinečných projektů pro plaský cisterciácký klášter, který patřil k jedněm z nejbohatších řádových domů v Čechách. Základní kámen budoucího poutního areálu v Mariánské Týnici s kostelem Zvěstování Panně Marii, proboštstvím a ambity byl položen v červenci roku 1711 na svátek Navštívení Panny Marie. Samotná stavba pro svou náročnost probíhala velmi zvolna. Do konce života opata Tyttla bylo dokončeno západní ambitové nádvoří a provedeno obvodové zdivo kostela až po korunní římsu. Vlastní kostel byl vysvěcen až v roce 1762. Uctívané sousoší Zvěstování Panně Marii bylo přeneseno do nového chrámu až dne 17. července 1777. Z nařízení císaře Josefa II. byl dne 9. listopadu 1785 plaský klášter zrušen a Mariánská Týnice tak byla součástí jeho osudu. Bývalý poutní areál více jak jedno století chátral. Havarijní stav vyvrcholil roku 1920 zřícením kupole s lucernou. V té době již působil dobrovolný spolek Jednota pro záchranu Mariánské Týnice v čele s respektovaným architektem Hanušem Zápalem, kterému vděčí areál za první kroky ke své záchraně, na něž mohla navázat koncem 20. století celková památková obnova a rekonstrukce. V roce 2000 byla znovu vynesena kupole s lucernou.
Samotná stavba kostela je založena na půdorysu řeckého kříže. Nad křížením je osazena kupole s lucernou, ramena jsou kryta mansardovými střechami. Západní ambitové nádvoří je doplněno nárožními kaplemi na šestiúhelném půdorysu a kryty plackovými klenbami. V současnosti probíhá dostavba východního ambitu.
Symetricky a pohledově strukturovaný areál poutního místa tvoří exponovanou dominantu, duchovní střed, a je příkladem dokonalé symetrie a také jedinečného odkazu spolupráce stavebníka opata Eugena Tyttla a věhlasného architekta Santiniho.

mar-tynice-pudorys2 mar-tynice-pudorys1

 

Fotogalerie
marianska-tynice-santini 1marianska-tynice-santini 3marianska-tynice-santini 15marianska-tynice-santini 5marianska-tynice-santini 6marianska-tynice-santini 8marianska-tynice-santini 10marianska-tynice-santini 14marianska-tynice-santini 17marianska-tynice-santini 19marianska-tynice-santini 4marianska-tynice-santini 6marianska-tynice-santini 7marianska-tynice-santini 9

Adresa
Muzeum a galerie severního
Plzeňska
v Mariánské Týnici

Mariánská Týnice 1
331 41 Kralovice

373 396 410, 373 397 993
info@marianskatynice.cz

Mapa
Otevírací doba

Informace o otevíraci době najdete zde.

Vstupné

Informace o cenách vstupného najdete zde.

Partneři projektu

santini partner plzen 32 300x558santini partner npu

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti