Kostel sv. Václava

1713 - 1717, přestavba a dílčí novostavba; stavebník Václav Vejmluva, opat cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou

zvole-pudorysPůvodně středověký kostel sv. Václava byl počátkem 18. stol. ve značně zchátralém stavu. Santini prováděl jeho přestavbu jako součást celého komplexu úprav a dostaveb na území působnosti žďárského kláštera. Spolu s kostely v Horní Bobrové, Obyčtově a v samotném Žďáru pak dokládá Santiniho schopnost věnovat se programově a zodpovědně také menším stavbám, svým způsobem lokálního významu. Barokně přestavěný kostel má půdorys řeckého kříže a je vymezen geometrickou osnovou složenou z kružnic opsaných a vepsaných základovému čtverci. Dominantou střechy je lucerna modelovaná v symbolice knížecí čapky jako atributu patrona chrámu. Toho, stejně jako stavitele Vejmluvu připomíná také písmeno W ve vrcholu štítu západního průčelí.

 

Fotogalerie
zvole-santini 1santini-zvole-klara 1zvole-santini 2zvole-santini 5zvole-santini 6zvole-santini 8zvole-santini 7zvole-santini 9zvole-santini 10zvole-santini 13zvole-santini 14zvole-santini 16santini-zvole-klara 5zvole-santini 11santini-zvole-klara 3

Adresa
Římskokatolická farnost

Zvole 5
592 56 Zvole

777 281 476
zvole@dieceze.cz

Mapa
Otevírací doba
Kostel je možné navštívit při nedělní mši svaté v 10:45 hod.

Po dohodě lze domluvit prohlídku kostela na tel. čísle 733 105 282.
Vstupné

Dobrovolné

Partneři projektu

santini partner vysocina 32 300x520logo obyctov 300x325px

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti