Konvent cisterciáckého kláštera

1700 – 1732, novostavba, provedeno částečně
stavebníci: Wolfgang Lochner, Tomáš Budecius opati cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi´´

Veduta kláštera z 18. stoletíKlášter Aula Regia byl založen na sklonku 13. století a patřil k nejkrásnějším gotickým komplexům v českých zemích. V průběhu husitských bouří byl však zcela zničen. K obnově jeho monumentálních ruin přistoupl až v roce 1700 opat Lochner, který v té době řídil už 15 roků, stále provizorní konvent. Projekt stavby objednal u třiadvacetiletého Santiniho, který se teprve nedávno vrátil z několikaletého studijního pobytu v Itálii. Architekt měl podle zadání navrhnout nové konventní budovy a k nim přiměřeně veliký chrám a to podle cisterciácké tradice na místě zvoleném bratřími již v předchozích generacích. V duchu běžné praxe byla stavba rozpracována do několika etap, které se průběžně propojovaly a tak bylo možné počítat s poměrně dlouhým časovým rozložením realizace a to i podle hospodářské situace investora. Dokončená stavba konventního celku byla vysvěcena až v roce 1732 a výstavba velkého, monumentálního chrámu nebyla ani zahájena. O rozsáhlé stavební činnosti, která probíhala hned v první dekádě století svědčí i mimořádná půjčka 35000 zlatých, získaná opatem Lechnerem pro počáteční etapu výstavby

Základem se staly tři křídla uzavírající Rajský dvůr, k němuž měla být ze strany čtvrté přistavěna budova kostela. Ta byla pravděpodobně navržena v obdobném barokně gotickém duchu jako o málo později v Sedlci. Bohatě členěný objekt stojící nad řekou Vltavou měl v dálkových pohledech tvořit „ pouze „ jakousi podnož monumentalizovanému chrámu. Můžeme z toho usuzovat, že Santini krátce po návratu z Říma, byl ještě plně zaujat Borrominiho kompozicemi, a tak stejně jako on zahrnul do svých prvních projektů skryté i otevřené odkazy na gotickou minulost daného místa. Zvláště dvoulodní provedení ambitu orientovaných do prosvětlené sféry schodišť představuje jeden z nejkrásnějších komunikačních prostorů v evropském vrcholném baroku. Zámecké úpravy v 19. století ponechaly tato původní prosvětlená schodiště a slavnostní prostory včetně monumentální knihovny ve východním křídle i pro dnešní dobu ve stejné atmosféře, kterou pro ně vytvořil Santini před více než třemi stoletími. Zbraslavský projekt patří spolu se sedleckou katedrálou a annenskou kaplí v Panenských Břežanech k Santinimu životnímu a také mimořádně sebevědomému prologu.

Fotogalerie
zbraslav 7zbraslav 8zbraslav 5zbraslav 6zbraslav 2zbraslav 4zbraslav 1

Adresa
Zámek Zbraslav

Bartoňova 2
156 00 Praha 5 - Zbraslav

Mapa
Otevírací doba
Zámek (bývalý klášter) je pro veřejnost uzavřen.
Kostel sv. Jakuba je možné navštívit v období 1. 5. - 31. 10. každou sobotu a neděli od 14 do 16:30 hodin. Prohlídky s odborným výkladem se konají první neděli v měsíci od 14. hodin.
Vstupné

Informace ohledně vstupného do kostela sv. Jakuba si vyžádejte zde.

Adresa
Římskokatolická farnost

Zvole 5
592 56 Zvole

777 281 476
zvole@dieceze.cz

Mapa
Partneři projektu

santini partner praha 32 300x206

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti