Kaple Jména Panny Marie

1708 - 1710, novostavba
stavebník Eugen Tyttl, opat cisterciáckého kláštera v Plasích

mladotice-pudorys1Pro potřebu ověření si architektových schopností zadal opat Eugen Tyttl projekt a stavbu menší kaple v Mladoticích. Na břehu tehdejšího rybníka, na podobně bažinatém podloží jako v mateřském klášteře Plasy. Projekt kaple Jména P. Marie je důkazem Santiniho virtuozity, založené na geometrické spekulaci a variacemi na motiv hvězdy. Jedná se o centrální stavbu na půdorysu šestiúhelníku. Geometrické schéma je vytvořeno z navzájem se protínajících kružnic. Výsledkem je šestiúhelník s konkávně prohnutými stranami a s protaženými cípy nároží. Kaple je zastřešena takzvanou vlašskou kopulí, při které je krytina střechy položena přímo do omítky klenby. mladotice-pudorys2I ona svou skladbou ploch s akcentovanými liniemi vyvolává v kombinaci s lucernou představu hvězdy. V interiéru je motiv hvězdy v půdorysu vidět hned dvakrát. Nejprve v zaklenutí, kdy je báň protnuta šesti výsečemi, které ve finále tvoří dojem hvězdy stejně jako mělká kopule lucerny. V obou případech je efekt podpořen prostorovou manipulací se světlem. V lodi je světlo dovnitř pouštěno velkými obdélnými okny, která jsou umístěna v každé hlavní ose konvexně prohnuté plochy stěny. Tím jak jsou okna umístěna vysoko, kumuluje světlo nad hlavami diváků a vytváří tak souvisle prozářenou atmosféru, skrze níž vnímáme hvězdy kleneb.

Fotogalerie
mladotice_santini 3mladotice_santini 13mladotice_santini 1mladotice_santini 4mladotice_santini 5mladotice_santini 6mladotice_santini 9mladotice_santini 11mladotice_santini 12mladotice_santini 14

Adresa
Kaple Jména Panny Marie

331 41 Mladotice

373 399 213
podatelna@mladotice.cz

Mapa
Otevírací doba
Termín a čas prohlídky lze dojednat s panem Zdeňkem Slachem na tel. 792 339 281 nebo e-mailu mladotice1@seznam.cz
Vstupné

Dobrovolné

Partneři projektu

santini partner plzen 32 300x558santini partner npu

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti