Hospodářský dvůr Grangie sv. Václava

1719 – 1723, novostavba, nezachováno
stavebník: Václav Vejmluva, opat cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou

Po roce 1709 bylo na panství žďárského kláštera inventarizováno 15 hospodářských dvorů. Největší z nich, Lyra ležící za klášterním Bránským rybníkem vynášel čtvrtinu hospodářských příjmů. Dvůr sv. Václava, ležící západně od klášterní vsi Slavkovice patřil svým výnosem mezi středně velké. Po roce 1719 byla původní hospodářská stavení nahrazena novostavbami včetně kaple sv. Václava, a to podle potvrzeného Santiniho projektu. Vlastní dvůr se po zrušení kláštera v roce 1784 rozvinul do zemědělské vsi Veselíčko a barokní dvorská výstavba byla přerozdělena do nových, jednotlivých usedlostí.

Partneři projektu

santini partner vysocina 32 300x520logo obyctov 300x325px

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti