Kostel sv. Jana Nepomuckého

1722 projekt, do 1727 realizace,
stavebník: Jan Jáchym hrabě Harrach

V dubnu 1722 požádal hrabě Harrach arcibiskupskou konzistoř o povolení stavby kostela ve Vyklanticích. K žádosti byl přiložen zajímavý půdorys, který byl nedávno publikován. Na tomto plánu je vnější hmota stavby založena nad obdélníkem s konkávně skrojenými nárožími, reliéfně probranou vstupní fasádou a lehce konvexně vypjatou závěrovou stěnou, srážející se s konkávními plochými nárožími v ostrých hranách. Vnitřní prostor je založen nad hloubkovým oválem půdorysu lodi, ke které se přimyká drobné kněžiště nad půdorysem půlkruhu, pilíře triumfálního oblouku jsou lehce šikmo vytočeny a vynášejí vykláněný pas. Loď je, klenuta bání nad oválem, zakončená lucernou na vrcholu. Kostel byl stavěn podle původního, nalezeného návrhu půdorysu, i když s určitými odchylkami. O vysvěcení stavby požádal hrabě v červnu 1727, došlo k němu ale až o dva roky později. Přes dílčí změny je možno považovat stavbu za Santiniho dílo. Další informace najdete zde.

Fotogalerie
vyklantice 1vyklantice 2vyklantice 5vyklantice 9vyklantice 12vyklantice 13vyklantice 14

Adresa
Kostel sv. Jana Nepomuckého

Vyklantice
394 27 Vyklantice

Mapa
Partneři projektu

santini partner vysocina 32 300x520logo obyctov 300x325px

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti