Kostel sv. Mikuláše

1724 – 1727, přestavba a dostavba
stavebník: Eugen Tyttl, opat cisterciáckého kláštera v Plasech

Kostel sv. Mikuláše v Kozojedech byl původně středověkou gotickou sakrální stavbou pocházející z druhé poloviny 14. století. Po začlenění vesnice a zdejší farnosti do majetku cisterciáckého kláštera v Plasech prošel svatostánek na počátku 18. století rozsáhlou přestavbou podle projektu Jana Santiniho. Návrh vypracovaný kolem roku 1720 a realizovaný o čtyři roky později Matějem Kondelem počítal s úpravou kostelního průčelí a stavbou nové věže dominující svatostánku. Došlo tak ke stržení západní štítové zdi, jež byla nahrazena kruchtou s podkruchtím. Ty předstupovala vysoká věž v průčelí, po jejíchž stranách bylo nově zřízeno schodiště a depozitář. V ose průčelí zdobí stavbu erb opata Evžena Tyttla, jenž nese rok ukončení stavby – 1727. Samotná fasáda průčelí je pojata jednoduše a bez výraznějších členících prvků. Dvojice nik umístěná po bocích hlavního vstupu je doplněna symetricky rozmístěnou trojicí kruhových oken. Šambrány oken a vstupního portálu, stejně jako profilace říms a využití rustikovaných lizén odkazují na Santiniho pozdní tvorbu, doplněnou při realizaci přestavby stavitelem Kondelem o skupinu portálů v ohradní hřbitovní zdi. Interiér kostela nese zajímavé prvky valených kleneb v předsíni a kruchtě, jež je však půdorysně dynamizována. Se Santinim je zde spojován rovněž prvek protažených říms a specifické zpracování zrcadel na plochém stropu hlavní lodě i presbytáře.

Fotogalerie
kozojedy 1kozojedy 2kozojedy 3
 
Adresa
Kostel sv. Mikuláše

Kozojedy 36
331 41 Kozojedy

Mapa
Otevírací doba

Kostel lze navštívit při mši svaté, která se koná každou sobotu od 18 hodin.

Partneři projektu

santini partner plzen 32 300x558santini partner npu

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti