(Rumunské velvyslanectví, Nerudova ulice)

1713 - 1714, přestavba
stavebník: Václav hrabě Morzin

Morzinský palác v Nerudově ulici, fungující dnes jako rumunské velvyslanectví, vznikl přestavbou celkem čtyř výstavných renesančních měšťanských domů. Ty byly nejprve kolem roku 1670 sjednoceny majetkově a velmi záhy jistě i stavebně. Teprve v letech 1713-14 však byl palác, zjevně ovšem stále ještě čtyři samostatné objekty, sjednocen i architektonicky. Santiniho úloha se při této proměně podle všeho vskutku omezila pouze na sjednocení a zásadní přepracování fasád, neboť v interiéru budovy dnes žádné Santiniho zásahy nelze identifikovat. Nesnadnost daného úkolu spočívala nejenom ve faktu, že, obdobně jako protilehlý Kolowratský palác, se poměrně rozlehlé palácové průčelí obracelo do relativně úzké a navíc dosti strmé Malostranské ulice, ale navíc v tom, že se zde uliční čára dosti výrazně nepravidelně zalamovala. Tento značný handicap odstranil Santini použitím plochého, byť důrazně působícího středního rizalitu, odděleného od bočních křídel konkávně projmutými pilastry, vytvářejícími v podstatě ostrou hranu. Samotné průčelí je pak řešeno pomocí dosti nenápadného a plochého dekoru, z něhož ovšem výrazně vystupuje mohutná korunní římsa a obdobně výrazné zvlněné římsy nadokenní. Tento rys nepochybně souvisí s faktem, že pozorovatel vnímá fasádu prakticky vždy z bočního pohledu a navíc více či méně výrazného podhledu, takže právě výrazně vystupující prvky se zde uplatňují s nečekanou pádností a expresivitou.

Střední rizalit, do něhož je, jako další Santiniho oblíbený motiv, de facto znovu vložen druhý užší střední, pak výrazně modeluje srostlice dvou portálů, okna a balkonu. Výrazně rámovaný vstup na tento balkon pak vrcholí mohutným Morzinským znakem. Neosově umístěný průjezd přetvořil Santini zcela svrchovaným způsobem v suverénně působící a mimořádně krásnou pyramidální kompozici, do níž byla zapojena i skvostná sochařská výzdoba Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. Kromě už zmíněného kamenného erbu stavebníka ji tvoří především dvojice mohutných soch mouřenínů, ikonograficky se vázajících právě k Morzinově jménu a erbu, a dále neméně skvělé busty noci a dne, jimiž vrcholí nástavce obou portálů.

Kromě toho Brokoffovými pracemi, tak trochu obdobně jako to činí fiály v gotické architektuře, vrcholí atika paláce. Nad bočními křídly to jsou alegorie čtyř ročních období, o patro vyšší pavilonovitý nástavec středního rizalitu pak doplňuje dvojice mohutných váz. Ačkoli se v přímé konkurenci výstavného Kolowratského paláce může palác Morzinský možná na první pohled jevit jako méně zajímavý a krásný, podrobnější prohlídka nám jeho umělecké a architektonické kvality ukáže zcela jednoznačně a Santiniho genialita zde vystupuje snad ještě silněji.

Fotogalerie
Morzinsky-palac-santini 1Morzinsky-palac-santini 2morzinsky-palac 4Morzinsky-palac-santini 6morzinsky-palac 3morzinsky-palac 6

Adresa
Morzinský palác

Nerudova 256/5
118 00  Praha, Malá Strana

Mapa
Partneři projektu

santini partner praha 32 300x206

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti