Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Nocí ke hvězdám

Kláštery Plasy, Kladruby a Teplá vás zvou na večerní neobvyklé prohlídky, při kterých si můžete prohlížet vlastním tempem, bez průvodce, Santiniho a Dientzenhofferovu architekturu, objevovat zajímavé detaily a vstřebávat místy až tajuplnou večerní atmosféru barokních interiérů. Akce je ozvláštněna možností luštit tajenku. Koná se ve všech třech klášterech vždy ve dnech 24. - 25. 7. v době mezi 19:00 a 24:00 hodinou.