Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Ekumenické nešpory

27.10.2017

Jménem sester benediktýnek si Vás dovolujeme pozvat v neděli 5. listopadu v 17:00 na ekumenické nešpory ke vzpomínce na oběti bitvy roku 1620 do poutního areálu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře.Více informací najdete zde.

Santiniho barokní slavnosti - Obyčtov

20.09.2017

Vyvrcholením letošních Santiniho barokních slavností bude přednáška o životě a díle Jana Blažeje Santiniho a koncert Smíšeného pěveckého sboru SVATOPLUK, který se uskuteční v neděli 1. 10. 2017 v kostele Navštívení Panny Marie v Obyčtově. Začátek v 17 hodin. Více informací najdete zde.

Santiniho barokní slavnosti jsou u konce

12.09.2017

Klášterní nocí, která proběhla ve dnech ve dnech 8. - 10. 9. 2017 v areálu bývalého cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou a v Poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře vyvrcholili celoroční aktivity projektu Santiniho barokních slavností 2017. Pro účastníky, kteří se sjeli ze všech koutů celé České republiky bylo připraveno mnoho přednášek a hudebních vystoupení. Fotografie z celé akce najdete zde.

Putování za Santinim v Chrasti

12.09.2017

Přednáška našeho spolku s nevšedním hudebním doprovodem mladého klávesisty Lukáše Daňka. Přednáší Martin Šanda, absolvent katedry Dějin umění UK v Praze. Vydejte se s námi po stopách geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho. Přednášky se konají v kostele Nejsvětější trojice v Chrasti a v kostele sv. Martina v Chrašicích. Celý program najdete zde.