Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Podpis memoranda k projektu OPUS SANTINI

27.03.2019

Ve středu 10. dubna 2019 podepsali zástupci Ministerstva kultury ČR, Arcibiskupství pražského, Karlovy univerzity v Praze a spolku Putování za Santinim memorandum k projektu OPUS SANTINI. Tento projekt by měl důstojným způsobem připomenout 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho, které si budeme připomínat v roce 2023. Více informací najdete zde.

Putování za Santinim - Východní Čechy

11.05.2019

Vážení přátelé, milovníci Jana Blažeje Santiniho. Jsme na prahu nové turistické sezóny a my jsme pro Vás připravili další putování po NEJEN Santiniho stavbách. Průvodce nám bude český historik umění Jiří Kotalík. Zájezd se uskuteční v sobotu 11. 5. 2019 s odjezdem autobusu v 9:00 hod. z vlakového nádraží Kutná Hora hl. n. Cena 799 Kč / osoba. Těšíme se na Vás. Více informací najdete zde.

Adventní koncert v Panenských Břežanech

20.12.2018

Srdečně Vás zveme na adventní koncert v kapli sv. Anny v Panenských Břežanech, který se koná 20. prosince 2018 od 18:00. Účinkují hudebníci EVROPSKÉ HUDEBNÍ AKADEMIE TEPLICE ve složení Kateřina Englichová (harfa), Vilém Veverka (hoboj), Jarmila Baxová (soprán), Barbora Polášková (mezzosoprán). Více informací zde.

Lidová krojová pouť

08.05.2019

Srdečně Vás zveme ve středu 8. 5. 2019 do Žďáru nad Sázavou na Krojovou pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Začátek pouťe je v 10 hodin v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Podrobnější informace najdete zde. Loňské akce se zúčastnilo několik folklórních souborů, na 200 krojovaných a cca 700 účastníků z řad široké veřejnosti, proto si letošní pouť určitě nenechte ujít. Fotografie z loňské pouti jsou k dispozici zde.