V průběhu 17. a větší poloviny 18. století se z Itálie rozšířil nový a svébytný kulturní sloh, jenž se stal posledním univerzálním a sjednocujícím stylem celé Evropy; později byl nazván barokem. Celý křesťanský svět prožíval zvláštní období. Jako by byl jeho čas protknut metaforou Theatri mundi - divadla světa.

pozvani na cestuČlověk je pouhým hercem ve hře, kterou řídí Bůh. V prostředí otřásaném sociálními konflikty, náboženskými spory a takřka nepřetržitým válčením poskytovalo toto představení oporu a program stvrzující jednou provždy daný božský řád. Společným cílem zúčastněných bylo vytváření iluze tolik chtěného dokonalého světa. Okázalost umění včetně architektury kontrastuje s hlubokou vážností víry, smyslná pozemská radost je konfrontována s vědomím nevyhnutelného konce a heslo Memento mori - Pamatuj na smrt se stává klíčovým motivem celého představení. Tridentským koncilem vyhlášený program obrody křesťanství byl postaven na nezpochybnitelném uctívání církve a státu. Okázalost, lesk a gesta jsou vyvažovány zanícenou zbožností, vnímanou jako snahu pochopit a najít Boha v tomto a skrze tento svět.

Následující století se od této - pro ně umělé - skutečnosti odvrací zády. Samotný význam slova baroko znamenal (s odkazem na španělský výraz pro nepravidelnou, zkaženou perlu) totéž co směšný, přemrštěný či vyumělkovaný. Až poté začíná být toto dědictví postupně chápáno jako plnohodnotný umělecký sloh, ne jako pouhý bizarní chaos, ale jako naplňování mimořádně inteligentního scénáře platného nejenom pro samotný celek, ale také pro jednotlivé časové etapy a kapitoly barokní doby .

Česká barokní gotika a její tvůrce takovou kapitolu bezesporu představují. Ohnisko našeho zájmu představují Santiniho práce pro kláštery církevních řádů na území českých zemí. Pochopení a rozvinutí principů římského radikálního baroka a propojení dvou historicky vzdálených slohů se stalo pro geniálního českého architekta Jana Santiniho Aichela životním programem - a pro nás, jeho ctitele a obdivovatele, příběhem, za nímž stojí za to vydat se na cestu

Stanislav Růžička

Partneři projektu

santini partner mk 32 300x623santini partner uk 32 300x234santini partner arcibiskubstvi 32 300x441santini partner vysocina 32 300x520santini partner jihomoravsky 32 300x665santini strednicechy mk 32 300x511santini partner karlovyvaryi 32 300x417santini partner pardubice 32 300x600santini partner plzen 32 300x558santini partner praha 32 300x206

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti