Projekt kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána byl připravován již před koncem 17. století, kdy členové Theatinského řádu zakoupili pro tento účel několik domů v tehdejší Ostruhové ulici v Praze. V roce 1679 vypracoval projekt kostela řádový spolubratr, geniální architekt z italského Turína, Guarino Guarini.

kostel NerudovaTechnicky náročný a neobvyklý projekt však vyvolal potřebu další varianty a jejím zpracováním byl pověřen Jean Baptiste Mathey. Stavba byla zahájena až po roce 1703. Teprve v roce 1711 bylo vydáno povolení ke zboření přilehlé Černé brány a tak byla umožněna konečná dostavba. Kostel byl dokončen až v následujících letech a vysvěcen v roce 1727. Santiniho spoluúčast na dokončení stavby je doložena z několika pramenů. Santini se podílel především na vlastním řešení průčelí a utváření nápadného hlavního portálu. Významný je i jeho podíl na výstavbě interiéru. Nově utvářel modelaci vnitřních stěn, na které byly teprve nasazeny klenby s paprsčitými vzorci. Mezi další interesující prvky pak patří visuté empory v bočních stěnách v oltářním prostoru a volné šnekové schodiště spojující sakristii s výše položenou budovou řádové koleje. Jakoby Santini svojí spoluúčastí na dokončení kostela čistil a dokončoval úpravu blízkého okolí svého vlastního domu. Spolu s přilehlými Morzinským a Kolowratským palácem tak jednotným rukopisem vytvořil unikátní řešení poměrně úzké, ale důležité městské komunikace.

Stanislav Růžička

Partneři projektu

santini partner mk 32 300x623santini partner uk 32 300x234santini partner arcibiskubstvi 32 300x441santini partner vysocina 32 300x520santini partner jihomoravsky 32 300x665santini strednicechy mk 32 300x511santini partner karlovyvaryi 32 300x417santini partner pardubice 32 300x600santini partner plzen 32 300x558santini partner praha 32 300x206

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti