• popularizace osobnosti a díla Jana Blažeje Santiniho Aichla,
  • organizace zájezdů s odborným výkladem, přednášky, konference a besedy,
  • tvorba ucelených prezentačních materiálů propagujících osobnost Santiniho a jeho jednotlivé stavby,
  • zvýšení zájmu a návštěvnosti v jednotlivých objektech,
  • ve spolupráci s odbornými institucemi a společnostmi působícími v cestovním ruchu představovat projekt „Putování za Santinim „veřejnosti jako aktivní a trvalou součást kulturní a poznávací nabídky České republiky. 


Ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českou centrálou pro cestovní ruch, Komisí pro cestovní ruch sdružení krajů České republiky a dalšími institucemi byla vydána kolekce materiálů, která vrcholí vydáním aktuální publikace Santini. Současně realizujeme skutečné „ Putování za Santinim „ při němž provázíme zájemce jednotlivými regionálními okruhy a seznamujeme je s konkrétními stavbami a jejich vzájemnými souvislostmi. O popularitě těchto akcí svědčí skutečnost, že výkonný výbor spolku hledá další odborné aktivisty, kteří by byli ochotni tyto výpravy provázet. 

Po vzoru zahraničních aktivit se nyní chceme pokusit o zařazení celého Santiniho díla na Indikativní seznam památek České republiky a návazně se snažit o jeho zapsání mezi památky Evropského dědictví či přímo o zápis do seznamu UNESCO. 

Jsme si vědomi, že se jedná o odvážný krok, který nelze uskutečnit bez součinnosti řady dalších institucí. K jeho naplnění však existuje jeden společný a dobrý motiv. V roce 2023 si připomeneme 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho Aichela. Máme tedy před sebou období, ve kterém můžeme jeho odkaz hrdě nabídnout světu jako dosud nedoceněný, ale o to zajímavější „originální český produkt„.

Partneři projektu

santini partner mk 32 300x623santini partner uk 32 300x234santini partner arcibiskubstvi 32 300x441santini partner vysocina 32 300x520santini partner jihomoravsky 32 300x665santini strednicechy mk 32 300x511santini partner karlovyvaryi 32 300x417santini partner pardubice 32 300x600santini partner plzen 32 300x558santini partner praha 32 300x206

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti