Zámek

do 1724, přestavba
stavebník: Jan Michal hrabě Špork
 
Před rokem 1724 proběhla barokní přestavba původně renesančního zámku v Heřmanově Městci. Santiniho autorství je potvrzeno v nalezené pamětní listině. Vzhledem k tomu, že byl zámek několikrát a mezi lety 1932 – 1933 pak zásadně přestavěn, nezůstala ze Santiniho projektu zachováno ani stopa. Částečnou představu zámku položeného kolem čtvercového nádvoří nám může dát kresba mladšího bratra stavebníka, Jana Rudolfa Šporka. Ten byl od roku 1720 kanovníkem svatovítské metropolitní kapituly a světícím biskup pražský. Z této pozice se pravděpodobně znal velice dobře se Santinim a mohl mu zprostředkovat zakázky pro další členy rodiny.

Kostel sv. Martina

1720, přestavba a dostavba
stavebník: Jan Adam, hrabě z Mitrovic, biskup královéhradecký
 
Hřbitovní kostel svatého Martina přestavěný Santinim a dokončený roku 1721 se nachází v Chrašicích, místní části obce Chrast v okrese Chrudim. Na místě dnešního kostela je již v roce 1349 archivně doložena starší stavba, která prošla v průběhu staletí několika proměnami. Autorem finální přestavby kostelíka byl Jan Santini, který byl v té době ve službách královéhradeckého biskupa Jan Adama Vratislava z Mitrovic. Ten v předvečer svátku patrona chrámu, 10. listopadu roku 1720 sloužil první mši a stavbu požehnal. Základ půdorysu tvoří kosočtverec lodi, jehož dva rohy trčí po stranách. Na západě na něj navazuje obdélná předsíňka, nad kterou se nachází kruchta, a na východě je otevřen dlouhým trojboce uzavřeným starším presbytářem. Po stranách jsou pak připojeny dvě lichoběžníkové místnosti, sakristie a komora. Působivější je kostelík v exteriéru, a to především díky krystalickému uspořádání hladkých zdí v ostrých úhlech, díky kterým se stavba při obcházení pozoruhodně proměňuje. Stěny jsou členěny pouze jednoduchými a nezbytnými prvky, což je pro Santiniho pozdní tvorbu typické. Okna jsou pravoúhlá obdélná se segmentovými záklenky.
 
Fotogalerie
chrastice 14chrastice 1chrastice 4chrastice 3chrastice 7chrastice 8chrastice 12chrastice 15chrastice 16
 
Chrast u Chrudimi
kostel Nejsvětější Trojice
1717, dílčí úprava kněžiště
stavebník: Jan Adam, hrabě z Mitrovic, biskup královéhradecký
Další informace zde
krtiny santini
Chraštice
Kostel sv. Martina
1720, přestavba a dostavba
stavebník: Jan Adam, hrabě z Mitrovic, biskup královéhradecký

Další informace zde
rajhrad event
Heřmanův Městec
Zámek
do 1724, přestavba
stavebník: Jan Michal hrabě Špork

Další informace zde
rajhrad kostel

Kostel Nejsvětější Trojice

1717, dílčí úprava kněžiště
stavebník: Jan Adam, hrabě z Mitrovic, biskup královéhradecký
 
Děkanský kostel Nejsvětější Trojice v Chrasti u Chrudimi byl postaven v letech 1710 -1717 jako náhrada za starší stavbu zničenou požárem. Stavebníky kostela byli královéhradečtí biskupové Tobiáš Jan Becker a Jan Adam Vratislav z Mitrovic. Účast významného architekta Jana Santiniho se předpokládá na základě jeho činnosti pro královéhradecké biskupství. Kostel byl původně navržen neznámým autorem v poměrně konzervativní podobě jako rozlehlé bazilikální trojlodí s emporami a se západním dvojvěžím. Jan Blažej Santini-Aichel byl ke stavbě přizván patrně až těsně před jejím dokončením, tedy v době, kdy v Hradci Králové pracoval pro biskupa Jana Adama Vratislava z Mitrovic. Santini tak mohl ovlivnit už pouze vnější podobu závěru kostela, která svou kvalitou a invencí odpovídá Santiniho osobité tvorbě. Santini totiž závěru vtiskl charakter gotických katedrálních závěrů s ochozy a věnci kaplí. Jihovýchodně orientovaný kostel se nachází na prostranném náměstí. Závěr samotného kněžiště je trojboký, s konkávně proláklými poli, pročleněnými velkými slepými okny, rámovanými redukovanými pilastry, odsazenými od nároží a vynášejícími strmě profilovanou římsu. Valenou klenbu s lunetovými výsečemi v hlavní lodi vynáší čtveřice klenebních pasů, které vybíhají z pilastrů toskánského řádu. Varhanní kruchta při západní stěně má konvexně vypnutý parapet a je podklenuta křížovou hřebínkovou klenbou. Santini navrhl nový presbytář, jehož formou dodržuje pro archetypální Šalamounův chrám typický chór s ochozem. Obdobnou formu použil Santini například pro kostel navštívení Panny Marie v Obyčtově. Jeho pravoúhlou formu však pozměnil konkávními křivkami, které stavbu ozvláštňují, dynamizují a dodávají jí vrcholně barokní ráz.

Fotogalerie
chrast 1chrast 4chrast 3chrast 6chrast 7
 
Partneři projektu

santini partner mk 32 300x623santini partner uk 32 300x234santini partner arcibiskubstvi 32 300x441santini partner vysocina 32 300x520santini partner jihomoravsky 32 300x665santini strednicechy mk 32 300x511santini partner karlovyvaryi 32 300x417santini partner pardubice 32 300x600santini partner plzen 32 300x558santini partner praha 32 300x206

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.
Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti