Zámek

do 1724, přestavba
stavebník: Jan Michal hrabě Špork
 
Před rokem 1724 proběhla barokní přestavba původně renesančního zámku v Heřmanově Městci. Santiniho autorství je potvrzeno v nalezené pamětní listině. Vzhledem k tomu, že byl zámek několikrát a mezi lety 1932 – 1933 pak zásadně přestavěn, nezůstala ze Santiniho projektu zachováno ani stopa. Částečnou představu zámku položeného kolem čtvercového nádvoří nám může dát kresba mladšího bratra stavebníka, Jana Rudolfa Šporka. Ten byl od roku 1720 kanovníkem svatovítské metropolitní kapituly a světícím biskup pražský. Z této pozice se pravděpodobně znal velice dobře se Santinim a mohl mu zprostředkovat zakázky pro další členy rodiny.

Kostel sv. Martina

1720, přestavba a dostavba
stavebník: Jan Adam, hrabě z Mitrovic, biskup královéhradecký
 
Hřbitovní kostel svatého Martina přestavěný Santinim a dokončený roku 1721 se nachází v Chrašicích, místní části obce Chrast v okrese Chrudim. Na místě dnešního kostela je již v roce 1349 archivně doložena starší stavba, která prošla v průběhu staletí několika proměnami. Autorem finální přestavby kostelíka byl Jan Santini, který byl v té době ve službách královéhradeckého biskupa Jan Adama Vratislava z Mitrovic. Ten v předvečer svátku patrona chrámu, 10. listopadu roku 1720 sloužil první mši a stavbu požehnal. Základ půdorysu tvoří kosočtverec lodi, jehož dva rohy trčí po stranách. Na západě na něj navazuje obdélná předsíňka, nad kterou se nachází kruchta, a na východě je otevřen dlouhým trojboce uzavřeným starším presbytářem. Po stranách jsou pak připojeny dvě lichoběžníkové místnosti, sakristie a komora. Působivější je kostelík v exteriéru, a to především díky krystalickému uspořádání hladkých zdí v ostrých úhlech, díky kterým se stavba při obcházení pozoruhodně proměňuje. Stěny jsou členěny pouze jednoduchými a nezbytnými prvky, což je pro Santiniho pozdní tvorbu typické. Okna jsou pravoúhlá obdélná se segmentovými záklenky.
 
Fotogalerie
chrastice 14chrastice 1chrastice 4chrastice 3chrastice 7chrastice 8chrastice 12chrastice 15chrastice 16
 
Chrast u Chrudimi
kostel Nejsvětější Trojice
1717, dílčí úprava kněžiště
stavebník: Jan Adam, hrabě z Mitrovic, biskup královéhradecký
Další informace zde
krtiny santini
Chraštice
Kostel sv. Martina
1720, přestavba a dostavba
stavebník: Jan Adam, hrabě z Mitrovic, biskup královéhradecký

Další informace zde
rajhrad event
Heřmanův Městec
Zámek
do 1724, přestavba
stavebník: Jan Michal hrabě Špork

Další informace zde
rajhrad kostel

Kostel Nejsvětější Trojice

1717, dílčí úprava kněžiště
stavebník: Jan Adam, hrabě z Mitrovic, biskup královéhradecký
 
Děkanský kostel Nejsvětější Trojice v Chrasti u Chrudimi byl postaven v letech 1710 -1717 jako náhrada za starší stavbu zničenou požárem. Stavebníky kostela byli královéhradečtí biskupové Tobiáš Jan Becker a Jan Adam Vratislav z Mitrovic. Účast významného architekta Jana Santiniho se předpokládá na základě jeho činnosti pro královéhradecké biskupství. Kostel byl původně navržen neznámým autorem v poměrně konzervativní podobě jako rozlehlé bazilikální trojlodí s emporami a se západním dvojvěžím. Jan Blažej Santini-Aichel byl ke stavbě přizván patrně až těsně před jejím dokončením, tedy v době, kdy v Hradci Králové pracoval pro biskupa Jana Adama Vratislava z Mitrovic. Santini tak mohl ovlivnit už pouze vnější podobu závěru kostela, která svou kvalitou a invencí odpovídá Santiniho osobité tvorbě. Santini totiž závěru vtiskl charakter gotických katedrálních závěrů s ochozy a věnci kaplí. Jihovýchodně orientovaný kostel se nachází na prostranném náměstí. Závěr samotného kněžiště je trojboký, s konkávně proláklými poli, pročleněnými velkými slepými okny, rámovanými redukovanými pilastry, odsazenými od nároží a vynášejícími strmě profilovanou římsu. Valenou klenbu s lunetovými výsečemi v hlavní lodi vynáší čtveřice klenebních pasů, které vybíhají z pilastrů toskánského řádu. Varhanní kruchta při západní stěně má konvexně vypnutý parapet a je podklenuta křížovou hřebínkovou klenbou. Santini navrhl nový presbytář, jehož formou dodržuje pro archetypální Šalamounův chrám typický chór s ochozem. Obdobnou formu použil Santini například pro kostel navštívení Panny Marie v Obyčtově. Jeho pravoúhlou formu však pozměnil konkávními křivkami, které stavbu ozvláštňují, dynamizují a dodávají jí vrcholně barokní ráz.

Fotogalerie
chrast 1chrast 4chrast 3chrast 6chrast 7
 
Partneři projektu

santini partner mk 32 300x623santini partner uk 32 300x234santini partner arcibiskubstvi 32 300x441santini partner vysocina 32 300x520santini partner jihomoravsky 32 300x665santini strednicechy mk 32 300x511santini partner karlovyvaryi 32 300x417santini partner pardubice 32 300x600santini partner plzen 32 300x558santini partner praha 32 300x206

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti