(Praha - Nové Město)

1708 - 1711
stavebník: Jan Luňák, probošt kláštera

V roce 1348 položil římský a český král a později římský císař Karel IV. základy Nového Města pražského. Dvě léta na to přikročil císař k novému, velmi významnému dílu, kterým hodlal pražské město zvelebit. Roku 1350 založil na hoře Karlově, kostel a klášter kanovníků řádu sv. Augustina. Pravděpodobně se na stavbě podílela dvorská stavební huť Matyáše z Arrasu. Na počátku 18. století byla odkazem hraběte ze Schönnfeldu a podle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichla, po vzoru Lateránské baziliky v Římě do chrámu přistavěna kaple Svatých schodů s trojitým schodištěm, vedoucím z chrámové lodě na balkón. Probošt Luňák získal povolení ke stavbě roku 1708. Stavba, včetně sochařské a malířské výzdoby byla hotova v roce 1711. Jedná se o kopii připomínající schody o 28 stupních, po kterých vystoupil Kristus do Pilátova domu. Dle středověké tradice měla tyto schody potřísněné Kristovou krví roku 326 převézt z Jeruzaléma do Říma sv. Helena, císařovna a matka Konstantina Velikého. Svaté schody v Římě se těšily od samého počátku veliké vážnosti. Proto byla podle římského vzoru budována podobná místa rozjímání o utrpení Páně také v jiných městech Evropy. Santini byl při projektování vlastního interiéru limitován sakrální funkcí stavby. Větší volnostmi dostal pouze při utváření vnějšího exteriéru. Patrové členění stavby vložil architekt do prstence přízemního nižšího ochozu otevřeného přímo do klášterní zahrady. Stavba je příkladem santiniovského řešení drobnějších staveb, které však vždy a bez výhrad řešil se stejnou invencí a důsledností.

Fotogalerie
karel-veliky 1karel-veliky 2

Hradčany

po 1706, přestavby
stavebník: Adam Ignác Mladota ze Solopysk, děkan svatovítské metropolitní kapituly

kapitulni dekanstvi hradcanyPůvodní renesanční budova kapituly byla přestavěna v prvních létech 18. století. Dokončení v roce 1705 potvrzuje kabalistický chronogram dedikačního nápisu portálu. Autorem předcházejícího barokního návrhu byl Giovanni Battista Aliprandi, který také požadoval úhradu odpovídajícího honoráře. Děkan Mladota v odpovědi konstatuje, že se mu dodaný návrh nehodil, a že dává přednost jinému řešení od mladého architekt, kterým je Santini, pracující současně také u PP. Theatinů.

Vycizelovaná fasáda kapitulního děkanství je tvořena především výraznými hranami a liniemi. Nápadný motiv středního štítu je odkazem na italskou vrcholnou architekturu. Bohaté rámování oken prvního patra připomíná některá řešení v realizacích Francesca Borrominiho.

 

(Malá Strana)

1715 – 1719, přestavba
stavebník: Jeroným hrabě Colloredo Waldsee

Palác vznikl na místě pěti renesančních domů, které zanikly v průběhu třicetileté války. Stávající palác je proto charakteristický poměrně komplikovanou a nejednotnou dispozicí. V letech 1715–1718 nechal palác přestavět habsburský diplomat Jeroným Colloredo-Waldsee. Na úpravách a výzdobě ve vrcholně barokním stylu se podíleli architekti Giovanni Battista Alliprandi, Bartolomeo Scotti a posléze i Jan Blažej Santini. Santiniho podíl na aktuální přestavbě paláce Colloredů byl rozhodující při řešení kompozice uličního průčelí. Znovu se tak potvrdila jeho schopnost a umělecká představivost při spojování a řešení dlouhých domovních front v úzkých městských ulicích. Palác tvoří čtyři křídla ležící okolo tří nádvoří. Stavba má zvýšené přízemí, dvě podlaží a na střeše vyhlídkový altán. Nejzdobnější částí stavby je uliční průčelí. Jednoduchý vstup lemují dva kamenné toskánské polosloupy a balkon s balustrádou. Fasáda je členěna svislými pilastry, nárožními rustikami a systémem klenáku opakujících se v každém patře. Motiv mohutných klenáků se objevuje v trojí aplikaci. Nad okny v prvním patře (Piano nobile) jsou zasazeny do systému provázání vysokých okenních šambrán s výrazně vyčnívajícími segmentovými a zalomenými frontony. Na pomezí prvního a druhého patra je kolorovaný Schönbornský erb.

Střešní partii dominuje vyhlídkový altán s trojúhelným nízkým štítem, kde se opět uplatňují klenáky nad třemi téměř čtvercovými okny. Měkčí tvary mají dva střešní arkýře, otevřené velkými oválnými otvory, umístěné po stranách vyhlídkového altánu. Ve srovnání s dalšími Santiniho malostranskými paláci  působí Schönbornský dům dojmem určité střídmosti a strohosti. Autor záměrně použil velmi úsporně štukové výzdoby uliční části, aby tak vytvořil kontrast mezi bohatou štukovou dekorací v prostoru nádvoří.

Fotogalerie
colloredo 3colloredo 1colloredo 2

(Nerudova ulice)

po 1705, přestavba
stavebník: Jan Blažej Santini Aichel

Dům na Malé straně koupil „Johan Santin Aichel Architect„ na počátku roku 1705 za 3000 zlatých. Samotná cena, za tento měšťanský dům střední velikosti, situovaný na hlavní ulici, odpovídá ceně dobře zavedeného venkovského statku a dokládá, že nový majitel byl už velmi dobře finančně zabezpečený. O Santiniho úpravě vypovídá samotné průčelí domu. Řada detailů, včetně společně řešených vstupů, jak do domu, tak do vedlejšího krámku, nárožní rustikované lisenty, a typicky santiniovské tvary suprafenester odkazují na pozdější projekty např. v zámku v Rychnově nad Kněžnou. Po smrti Santiniho byl dům prodán a okolo roku 1740 dostavěno horní patro. Fasáda v nejvyšším podlaží byla citlivě doplněna vrstvou pozdě barokního dekoru.

Fotogalerie
valkounsky-dum 1valkounsky-dum 4valkounsky-dum 2

(Hradčany)

1716, návrh – realizace kameník Ondřej Kranner
stavebník: Gottfried Herbst, děkan metropolitní kapituly svatovítské

Půdorysně zvlněná mramorová oltářní mřížka, provedená v duchu gotického stylu. Tak znělo zadání, podle smlouvy ze 4. dubna 1716. Chórová oltářní mřížka byla pod dozorem Santiniho provedena malostranským kameníkem Ondřejem Krannerem. Santini byl Krannerovým vrstevníkem a dobře se s ním znal již od mládí. Santiniho ověřená schopnost „ stavět goticky“ ho předurčovala k vypracování příslušného návrhu a k dozoru nad jeho realizací.

Partneři projektu

santini partner mk 32 300x623santini partner uk 32 300x234santini partner arcibiskubstvi 32 300x441santini partner vysocina 32 300x520santini partner jihomoravsky 32 300x665santini strednicechy mk 32 300x511santini partner karlovyvaryi 32 300x417santini partner pardubice 32 300x600santini partner plzen 32 300x558santini partner praha 32 300x206

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.
Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti