V letošním roce si připomínáme 300 let od vysvěcení Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Spolek Putování za Santinim společně s Římskokatolickou farností Žďár n. S. II a ostatními organizacemi připravil rozsáhlý kulturní program. Srdečně Vás zveme do Žďáru nad Sázavou.

Sobota 27. srpna Turistický pochod
"Po stopách opata Vejmluvy a stavitele Santiniho"
Historicky je doložený záměr opata žďárského kláštera Václava Vejmluvy vyzdobit Santiniho stavbami trasu svého příchodu do Žďáru z rodiště na Starém Brně. Kostel sv. Václava ve Zvoli pak byl prvním kostelem na území žďárského kláštera. Další následovaly. Jaké jaké turistické trasy máme připraveny?
Neděle 28. srpna Konventní rybník
20:00 Hasičská vodní fontána na hladině rybníka
Hladina Konventního rybníka se díky hasičským stříkačkám a proudnicím promění v unikátní vizuální zážitek. Před zraky diváků se odehraje světelný koncert a vodní balet několika tisíců kubických metrů vody v jednom okamžiku. Cílem akce je oslava Santiniho genia a 300. výročí jeho nejvýznamnější stavby – poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Živá vodní fontána bude vytvořena za pomoci všeho, co hasiči ke své práci normálně používají - požární čerpadla, požární hadice, požární proudnice. Jednotlivé kompaktní vodní proudy budou obsluhovat uniformovaní hasiči. Pro tuto příležitost byl osloven spolek Hasičské fontány a Hasičský záchranný sbor ČR jako hlavní partner, který bude zajišťovat technickou podporu.
Neděle 18. září Galerie barokního umění ze sbírek NG Praha - Zámek
17:00 Sv. Jan Nepomucký a další patroni české země v dílech barokních umělců. Přednáší prof. Vít Vlnas
Expozice barokního umění ze sbírek Národní galerie Praha navazuje na historickou tradici klášterních galerií. V prvé řadě jsou zde shromážděna díla barokních umělců podílejících se na výzdobě kláštera ve Žďáru a jeho fundací. Prostředí žďárského kláštera a jeho okolí dotvářel svými díly vynikající malíř Michael Leopold Willmann a sochař Matouš Václav Jäckel. Z velkých jmen jsou zde zastoupeni Karel Škréta, Petr Brandl, Jan Kupecký, Matyáš Bernard Braun a další. Expozicí vás provede autor celého konceptu – vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění Karlovy univerzity v Praze prof. Vít Vlnas.
Neděle 18. září Kostel sv. Jana Nepomuckého
19:00 Divadelní představení Santini v podání členů pražského sdružení JEDL
V hlavní roli držitelka ceny Thalie Lucie Trmíková, režie Jan Nebeský
Mimořádný projekt věnovaný významnému českému architektovi italského původu Janu Santinimu. Alegorie na téma hledání dokonalosti. Santini toužící po ideální skutečnosti. Premiéra představení proběhla v katedrále v Sedlci a následně byl inscenován v dalších Santiniho stavbách. Scénář není dramatem, ale spíše básní plnou odkazů, narážek, kontextů. Tvůrci cestu k dílu neusnadňují, nové souvislosti musí divák hledat následným přemýšlením či při návštěvě Santiniho staveb. Vstupné: 200 Kč
Sobota 24. září Kostel sv. Jana Nepomuckého
16:30 Poutní Mše svatá
Sobota 24. září Konventní rybník
19:00 Koncert světoznámého chlapeckého sboru Florianer Sängerknaben z kláštera Sankt Florian v Rakousku
Chlapecký sbor sv. Floriána oslavil v loňském roce neuvěřitelné 950. výročí od svého vzniku. Mezinárodně aktivní, živý sbor s rozmanitým repertoárem a jasným cílem, zprostředkovat publiku vlastní radost z hudby. Na svých pravidelných koncertních turné jako kulturní ambasadoři Evropy přinášejí na všechny kontinenty velké dědictví rakouské hudební tradice. Jedinečný zvuk chlapeckého sboru, který udržuje jen málo institucí po celém světě, je stále velmi žádaný na velkých hudebních festivalech a ve velkých operních produkcích. V posledních desetiletích sbor procestoval celý svět, zúčastnil se významných hudebních festivalů a opakovaně vystupoval s nejslavnějšími světovými orchestry.
Neděle 25. září Bazilika minor Nanebevzetí Panny Marie
9:00 Poutní Mše svatá
Neděle 25. září Kostel sv. Jana Nepomuckého
15:00 Prof. Jan Royt, přednáška o ikonografii kostela a osobnosti sv. Jana Nepomuckého
Historik umění, jehož hlavní oblastí zájmu je křesťanská ikonografie a malířství středověku, pedagog a prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy. Je autorem řady odborných publikací a výstav s tématem historie umění a architektury. Prof. Royt je mimořádným znalcem české historie a umění a můžete ho pravidelně sledovat v pořadech Historie.cz.
Neděle 25. září Kostel sv. Jana Nepomuckého
17:00 Franz Schubert: Slavnostní Mše G-Dur, v podání Tišnovského komorního orchestru a smíšeného pěveckého sboru
Mše č. 2 G Dur Franze Schuberta (1797 -1828), jedna z nejznámějších liturgických skladeb tohoto předního autora evropského romantismu. Byla zkomponována pro sbor se sólisty, smyčce a varhany a v této instrumentální podobě ji také vyslechneme v podání členů komorního orchestru a sboru TIKO z Tišnova. Koncert bude doplněn o díla dalších významných evropských autorů duchovní hudby. (W. A. Mozart, G.F.Händel).
Fotogratie z akce
Úterý 27. září Kostel sv. Jana Nepomuckého
19:00 Koncert Mužského pěveckého sboru Vocatus Ecumenicus
Velké mužské pěvecké těleso je specifickým útvarem společného sborového zpívání. Jedná se vždy o mimořádný hudební zážitek. Dokladem je opakované vystoupení pěveckého sboru Vocatus Ecumenicus z Jimramova. Za řízení sbormistra Oldřicha Růžičky zazní duchovní hudba v průřezu staletími.
Středa 28. září Kostel sv. Jana Nepomuckého
10:00 Lidová krojová pouť ke sv. Janu Nepomuckému
11:00 Poutní Mše svatá za doprovodu Horácké muziky
12:00 Vystoupení folklorních souborů a dětských pěveckých souborů
16:00 Závěrečný koncert v prostorách Poutního kostela
Po tři století je areál kostel na Zelené hoře cílem poutních slavností a průvodů. Stejně jako v dalších významných poutních místech v Čechách i na Moravě i zde vždy nacházela místo lidová zbožnost a úcta k zemským patronům. V minulých letech byla proto úspěšně obnovena tradice lidových krojových poutí. V letošním významném roce byla navíc navázána spolupráce se Sdružením horáckých folklorních souborů HORFOS. Účastníci poutního průvodu se setkají při zahájení v Bazilice minor Nanebevzetí P. Marie a po přivítání a požehnání se vydají za doprovodu dechové hudby Veseláci na Zelenou horu. Poutní Mši svatou doprovodí žďárská Horácká muzika s průřezem svého programu Pocta svatému Janu Nepomuckému. Po mši svaté se v ambitech kostela představí folklorní soubory a v závěrečném koncertu vystoupí v prostorách kostela sólisté Plzeňského divadla Michaela Katráková – soprán a Martin Vydra – tenor
Fotografie z akce
Sobota 1. října Kostel sv. Jana Nepomuckého
18:00 Trio Vita Sonante, hudební soubor působící v německém Frankraichu
Koncert s Triem Vita Sonante (Jutta Augustat, Bernd Dehmel, Harald Berghausen) a Stephanie Spörl
Režie: Stephanie Spörl, Dean's Cantor. Netradiční obsazení dechových nástrojů ve spojení se sólovým zpěvem.
Nedělě 2. října Kostel sv. Jana Nepomuckého
16:00 Koncert dětského pěveckého sboru Žďáráček, společně s hudebním a výtvarným oborem ZUŠ
V dětech, které pěvecký sbor Žďáráček navštěvují, je odmalička vytvářen vztah k české a moravské lidové hudební kultuře i úcta k dílům českých i světových hudebních skladatelů. Hudba jako spojnice mezi různými generacemi i jednotlivými národy a zpěv jako její nejniternější vyjádření jsou v dnešní době vhodnou cestou k vzájemnému porozumění a toleranci. Sbor působí při Základní umělecké škole Františka Drdly ve Žďáru nad Sázavou. Sbormistry jsou Mgr. Dana Foralová a Mgr. Pavel Schmidt. Koncert doplní výstava výtvarného oboru ZUŠ.

 

Samostatné programy v Santiniho kostelích na území bývalého žďárského kláštera

Nedělě 11. září Obyčtov - kostel Navštívení Panny Marie
Malá pouť do Santiniho kostela
10.00 Mše svatá za stavitele chrámu, po Mši svaté prohlídka kostela
18.00 Koncert Horácké muziky - Pocta svatému Janu Nepomuckému
Nedělě 2. října Pohled u Havlíčkova Brodu, kostel sv. Ondřeje
Barokní osobnosti v Pohledu
9.00 Mše svatá za stavitele chrámu, po Mši svaté prohlídka kostela
16.00 Přednáška "Jan Blažej Santini, stavitel proboštství kláštera cisterciaček a Řehoř Theny, sochař chrámu sv. Ondřeje"
Koncert duchovní hudby Jindřich Macek – barokní loutny, Lea Macková - housle
Nedělě 9. října Horní Bobrová, kostel sv. Petra a Pavla
300 let od vysvěcení farního kostela
11.00 Mše svatá za stavitele chrámu, po Mši svaté prohlídka kostela
16.00 Přednáška "300 let od vysvěcení kostela sv. Petra a Pavla"
Koncert Barokní hudba v chrámu – Karel Mužátko trumpeta, Matěj Bok varhany
Nedělě 23. října Zvole - kostel sv. Václava
300 let od vysvěcení farního kostela
10.45 Mše svatá za stavitele chrámu, po Mši svaté prohlídka kostela
16.00 Přednáška "300 let kostela sv. Václava ve Zvoli"
Koncert mužského pěveckého sboru Vocatus Ecumenicus

 

Partneři projektu

santini partner mk 32 300x623santini partner uk 32 300x234santini partner arcibiskubstvi 32 300x441santini partner vysocina 32 300x520santini partner jihomoravsky 32 300x665santini strednicechy mk 32 300x511santini partner karlovyvaryi 32 300x417santini partner pardubice 32 300x600santini partner plzen 32 300x558santini partner praha 32 300x206

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.
Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti