Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Jana Křtitele

1703 - 1708, přestavba a obnova středověkého chrámu
stavebník Jindřich Snopek, opat cisterciáckého kláštera v Sedlci

sedlec-pudorysKutná Hora jako druhé nejvýznamnější město království se stala prvním svědectvím Santiniho invence a mistrovského talentu. Na jejím okraji se rozkládá areál bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci. Jeho součást tvoří vskutku monumentální, původně gotický klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie. Ten ležel více než dvě století po vyplenění husitskými vojsky v ruinách. Teprve energický a schopný opat Jindřich Snopek se rozhodl pro jeho velkorysou obnovu. V roce 1703 povolal k řízení stavby Jana Santiniho. Po zbraslavských zkušenostech byla tomuto teprve dvaceti pětiletému umělci svěřena přestavba ve své době největšího kostela v Českých zemích. Podle dochované korespondence mezi cisterciáckými preláty to byla doslova jeho schopnost stavět goticky, která o dvě generace staršího opata přesvědčila o tom, že si vybral toho nejlepšího. Santini dramaticky využil mimořádně rozměrného čelního okna, před které vestavěl subtilní vstup, doplněný plastikami v nadstavbě. Zajímavostí zůstává, že na této stavbě je doložena i účast mistrova mladšího bratra, výborného kameníka, Františka Jakuba Santiniho. Dokončená stavba kostela byla znovu vysvěcena roku 1708. Zcela nebývalé výškové i hloubkové poměry kostelního prostoru Santini kompozičně zvládl důraznou rytmizací stěn i kleneb. Barokní úprava se pak projevuje v řešení šroubových schodišť a prvků oltářního prostoru. Osobní setkávání se s konstrukcí a architekturou středověkých katedrál, které zažíval Santini od dětství v Praze a později v Sedlci či v Kladrubech se stalo jeho trvalou inspirací pro další tvorbu a pro jeho naprosto osobité sepětí gotiky s barokem.

Fotogalerie
sedlec-santini 15sedlec-santini 2sedlec-santini 4sedlec-santini 5sedlec-santini 6sedlec-santini 8sedlec-santini 9sedlec-santini 12sedlec-santini 19sedlec-santini 1sedlec-santini 4sedlec-santini 13sedlec-santini 15sedlec-santini 17sedlec-santini 2sedlec-santini 4sedlec-santini 5

Konvent cisterciáckého kláštera

1709, novostavba, realizováno jen z části
stavebníci: Bonifác Blahna a Otto Zahrádecký, opati cisterciáckého kláštera v Sedleci
 
Původní konvent kláštera byl zcela zničen v roce 1421. Řádová komunita se později usadila ve staveních při později zbořeném kostele sv. Filipa. Okolo roku 1700 se znovu objevila myšlenka vybudovat spolu s přestavbou klášterního kostela i zcela nové budovy konventu. Bylo rozhodnuto, že nový konvent a prelatura naváží na starší budovy a vytvoří velké nádvoří pojímající také vnější závěr konventního chrámu. V jižním, pracovním, či komunikačním křídle byly upravena původně románská kaple. Tu Santini, v duchu svého chápaní, přestavěl na barokně gotickou kapitulní síň. Kompoziční nevyváženost nádvoří, způsobenou přičleněním nových budov k dřívější zástavbě vyřešil Santini zřízením osové dominanty nádvořního průčelí. Tou je dodnes zachovalá střední vstupní věž. K Santiniho vkladu do celkového řešení konventního areálu lze také hodnověrně přičíst visuté schodiště a jeho dílem bylo nepochybně také celé řešení kompozice klášterního dvora. Konvent byl dokončen až v roce 1763 a na jeho stavbě se podíleli další stavebníci, kteří pozměnili některé původní Santiniho detaily. Ale i tak je prostor konventu dokladem koncepčního řešení, se kterým se Santini vyrovnával s prostorem několika historických stavebních vrstev.
 

Hřbitovní kostel Všech svatých

1710, oprava a úprava
stavebník: Bonifác Blahna opat cisterciáckého kláštera v Sedleci
 
Ještě před rokem 1400 založil opat Heidenreich nedaleko kláštera nový velký hřbitov a posvětil ho prstí z Kalvárie ze Svaté země Izraele. Nechal také vybudovat pozoruhodný, subtilní hřbitovní kostel Všech svatých. Čtvercová loď je v západním směru doplněna dvěma věžemi šestibokého půdorysu. Křehká a odhmotněná architektura kostelíka patří dodnes k předním dílům vrcholné gotiky v českých zemích. Po husitských bouřích byla poničená stavba opravena v průběhu 17. století. Santinimu jistě její interesantní řešení imponovalo, ale do dalších úprav horního kostela se osobně již nezapojil. Jeho dílem je naopak kompozice vstupního schodiště a portálu dolní kostnice, včetně architektonického řešení dekorace interiéru. Výtvarné zapojení ostatků několika tisíc zemřelých představuje další ze schopností architekta vyrovnat se s neobvyklým zadáním svého investora.

Fotogalerie
kostnice 1kostnice 3kostnice 4kostnice 4kostnice 5kostnice 6
 
Partneři projektu

santini partner mk 32 300x623santini partner uk 32 300x234santini partner arcibiskubstvi 32 300x441santini partner vysocina 32 300x520santini partner jihomoravsky 32 300x665santini strednicechy mk 32 300x511santini partner karlovyvaryi 32 300x417santini partner pardubice 32 300x600santini partner plzen 32 300x558santini partner praha 32 300x206

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.
Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti