Hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla

1719, oprava
stavebník: Jeroným Hlína, opat premonstráckého kláštera v Želivi

kostel sv Petra a PavlaPůvodní hřbitovní kostel byl postaven již v polovině 12. století. V 15. století stavba prošla přestavbou, na níž navázala další stavební úprava z 1. čtvrtiny 18. století, jejíž podobu kostel nese dodnes.

Na zakázku stavebníka, tehdejšího opata premonstrátského kláštera v Želivi, Jeronýma Hlíny vyprojektoval Santini přestavbu klášterního kostela Narození Panny Marie v Želivi. Spolupráce Santiniho s Jeronýmem Hlínou trvala 6 let, během nichž Santini pro opata vytvořil několik architektonických řešení a realizoval i přestavbu hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla. Zajímavá je forma rozťatého štítu západního průčelí, jejíž tektonika odpovídá jiné Santiniho stavbě, a to pojetí průčelí štítu hlavní fasády zámecké jízdárny v Rychnově nad Kněžnou. Obdobné uplatnění štítového motivu nalezneme také na průčelí vlastního domu Jana Blažeje Santiniho v Nerudově ulici v Praze.

Partneři projektu

santini partner vysocina 32 300x520logo obyctov 300x325px

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti