(Malá Strana)

1715 – 1719, přestavba
stavebník: Jeroným hrabě Colloredo Waldsee

Palác vznikl na místě pěti renesančních domů, které zanikly v průběhu třicetileté války. Stávající palác je proto charakteristický poměrně komplikovanou a nejednotnou dispozicí. V letech 1715–1718 nechal palác přestavět habsburský diplomat Jeroným Colloredo-Waldsee. Na úpravách a výzdobě ve vrcholně barokním stylu se podíleli architekti Giovanni Battista Alliprandi, Bartolomeo Scotti a posléze i Jan Blažej Santini. Santiniho podíl na aktuální přestavbě paláce Colloredů byl rozhodující při řešení kompozice uličního průčelí. Znovu se tak potvrdila jeho schopnost a umělecká představivost při spojování a řešení dlouhých domovních front v úzkých městských ulicích. Palác tvoří čtyři křídla ležící okolo tří nádvoří. Stavba má zvýšené přízemí, dvě podlaží a na střeše vyhlídkový altán. Nejzdobnější částí stavby je uliční průčelí. Jednoduchý vstup lemují dva kamenné toskánské polosloupy a balkon s balustrádou. Fasáda je členěna svislými pilastry, nárožními rustikami a systémem klenáku opakujících se v každém patře. Motiv mohutných klenáků se objevuje v trojí aplikaci. Nad okny v prvním patře (Piano nobile) jsou zasazeny do systému provázání vysokých okenních šambrán s výrazně vyčnívajícími segmentovými a zalomenými frontony. Na pomezí prvního a druhého patra je kolorovaný Schönbornský erb.

Střešní partii dominuje vyhlídkový altán s trojúhelným nízkým štítem, kde se opět uplatňují klenáky nad třemi téměř čtvercovými okny. Měkčí tvary mají dva střešní arkýře, otevřené velkými oválnými otvory, umístěné po stranách vyhlídkového altánu. Ve srovnání s dalšími Santiniho malostranskými paláci  působí Schönbornský dům dojmem určité střídmosti a strohosti. Autor záměrně použil velmi úsporně štukové výzdoby uliční části, aby tak vytvořil kontrast mezi bohatou štukovou dekorací v prostoru nádvoří.

Fotogalerie
colloredo 3colloredo 1colloredo 2

Adresa
Schönbornský palác

Tržiště 365/15
118 00  Praha, Malá Strana

Mapa
Partneři projektu

santini partner praha 32 300x206

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti