kostel sv. Petra a Pavla

1716, přestavba
stavebník: Wolfgang Lochner, opat cisterciáckého kláštera na Zbraslavi

Kostel je umístěn nad hranu terénního zlomu, který umocňuje jeho působení. Jádrem kostela je velká loď na půdorysu protaženého osmiúhelníku, na jehož delší ose je navlečena vstupní předsíň s věžovou zvonicí a na východní straně protáhlý polygonální závěr se sakristií. V ose kostela se nachází márnice na půdorysu pravidelného osmiúhelníku, která koncepčně odpovídá stavbě kostela. Hlavní loď je zaklenuta kupolí s lucernou. Zevně má kostel jednotný architektonický detail. Jako charakteristické prvky se zde jeví rustikované lizény na všech nárožích, plochá římsa věže, ušlechtile tvarované trojdílné kládí a obdélná, nahoře segmentem ukončená okna s výškovými formáty. Osmiboká lucerna nad kupolí lodě je členěna podobně, ale zjednodušeněji. Architekt zvolil pro vnější plášť stavby odlišný rytmus okenních otvorů. Stavba tímto získala na dynamice. Členění interiéru je prosté. Ten je proti konvenčním pravidlům až nad římsou. Vertikály pilastrů se nad kládím mění v ploché klenební pasy směřující k lucerně. Stěny člení slepé arkády. Pata lucerny je utvářena velmi výrazně, skládá se z osmi segmentových prvků a zdobí je graficky vodorovná šrafura. V Santiniho díle se tento motiv objevuje již u kaple Jména Panny Marie v Mladoticích či u kněžiště kostela sv. Prokopa v Chotouni.

Partneři projektu

santini partner praha 32 300x206

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti