Prelatura kláštera, vstupní křídlo

1722 – 1728, novostavba
stavebník: Václav Vejmluva, opat cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou

Jako původní opatská rezidence sloužila žďárskému klášteru středověká budova ležící severozápadně od konventního chrámu a severně od hodinové věže. Ve vrcholně barokním období už, ale bloková a převážně gotická stavba nemohla vyhovovat nárokům církevního velmože na reprezentaci. Zvýšené požadavky mělo vyplnit nově vybudované křídlo mezi starou prelaturou a konventním kostelem. Stavba křídla byla spojena i s dalšími architektonickými počiny týkajícími se severní části klášterního areálu, kde nově vznikala šlechtická akademie. Stavba vstupního křídla prelatury byla započata roku 1722 a roku 1727 již byla dokončena a zpřístupněna. Vybavování a výzdoba objektu trvala dalších několik let. Slavnostní sál se nachází v prvním patře nové prelátské rezidence. Vstupní křídlo prelatury je koncipováno jako symetrická sestava tří objemů. Střední část je příčně orientovaný osmistěn, který je ze stran doprovázen protějškovou dvojicí nižších křídel obdélných půdorysů. Střední rizalit je lehce převýšen, což je zdůrazněno mansardovou, pavilonovitou střechou. Hlavní průčelí prelatury je bohatě tvarováno s některými motivy, které jsou známé z dalších Santiniho staveb. Pozoruhodným a novým kompozičním prvkem je řešení soklu fasády, který dosahuje pouze do výše pat záklenků portálů přízemí. Soklová římsa je výrazně modelována, u oken dochází k zalamování do špalet, u portálů bočních částí fasády je naopak transformována v jejich archivolty. Čtyřlistá archivolta hlavního portálu žďárské prelatury je formou syntetizující barokní a gotické tvarové cítění. V interiéru stavby především zaujme halové hlavní schodiště s visutými rameny schodů. V hlavním sále je výzdoba soustředěna na klenbu, která je celá pokryta nástěnnou malbou, ta esteticky celému prostoru dominuje. Velká freska klenby hlavního sálu je od Karla Františka Töppera a byla realizována okolo roku 1734. Je možné, že původně nebyla fresková výzdoba pro tento prostor zamýšlena, Santinim navržená klenba byla proto dodatečně upravena. Došlo k odstranění hran klenebních náběhů a k úpravě klenebního zrcadla, aby výmalba byla plynulá a ničím nerušená a odpovídala osmibokému půdorysu sálu.

Fotogalerie
prelatura-zdar 1prelatura-zdar 2prelatura-zdar 1prelatura-zdar 3prelatura-zdar 4prelatura-zdar 8prelatura-zdar 9prelatura-zdar 11prelatura-zdar 12

Adresa
Zámek Žďár n. Sáz.

Zámek 8/8
591 02 Žďár nad Sáazavou

602 565 309
732 384 312
info@zamekzdar.cz

Mapa
Otevírací doba
Informace o otevírací době areálu zámku najdete zde.
Vstupné
Podrobné informace najdete zde.
Partneři projektu

santini partner vysocina 32 300x520logo obyctov 300x325px

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.
Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti