Kostel Nejsvětější trojice

1714 – 1715, novostavba průčelí
stavebník: Norbert Leopold Libštejnský z Kolowrat

Už v roce 1706 vypracoval Santini pro hraběte Kolowrata – Libštejnského projekt rodového paláce na Malé straně v Praze. Vlastní stavba však byla zahájena o deset let později. Investor v té době už ale zadává Santinimu další práce. První z nich se týká návrhu nového kostela Nejsvětější Trojice v parku zámku v Rychnově nad Kněžnou. Původní, renezanční kostel z přelomu 16. a 17. století doplňovala samostatně stojící zvonice a přímo v kostele byla umístěna rodová hraběcí krypta. Norbert Leopold se na doporučení piaristů rozhodl pro založení loretánské kaple a tak práci na ní a na sjednocujícím novém průčelí kostela zadal Janu Santinimu. Z těchto důvodů také Santini navštívil, v doprovodu hraběte znovu Itálii, Řím a Loreto. Stavba průčelí a kaple byla následně provedena během jediné stavební sezony 1714 a vlastní kaple vysvěcena 23. března 1715. V roce 1798 však byl původní starý kostel požárem natolik poškozen, že bylo nutno nahradit jej novostavbou. Samotné průčelí a barokní prostory, včetně Loretánské kaple byly pro svoji kvalitu opraveny a ponechány. Santiniho kompozice kostelního průčelí navazuje a akcentuje hmotu zámeckých budov a vytváří dominantu, či korunu a tak výrazně ovládá panorama města i širšího kraje. Samotný kostel je se zámkem propojen symetrickými chodbami, v jejichž zalomení Santini zakomponoval drobné šestiboké kapličky. Samo průčelí kostela je monumentálně členěno řádem pilastrů a vertikálními lisenami v bočních osách. Detaily fasády, včetně supraport a suprafenester nad velkými okny nesou znaky charakteristické „borominiovské".

Fotogalerie
rychnov-kostel 1rychnov-kostel 10rychnov-kostel 2rychnov-kostel 6rychnov-kostel 8rychnov-kostel 9

Adresa
Zámek Rychnov nad Kněžnou

Kolowratská 1
516 01 Rychnov nad Kněžnou

605 267 238
pokladna-zamek@kolowrat.com

Mapa
Vstupné

Informace ohledně vstupného najdete zde.

Otevírací doba

Informace ohledně otevírací doby najdete zde.

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti