Stanislav Růžička

 • Santini, vydal Ing. Vladimír Kunc - Fotoateliér VIDEO-FOTO-KUNC 2014

Petr Macek, Richard Biegel, Jakub Bachtík

 • Barokní architektura v Čechách, vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2015

Horyna Mojmír

 • Jan Blažej Santini - Aichel, vydalo Karolinum 1998
 • Gotika a baroko v sakrální architektuře Jana Blažeje Santiniho, FFUK Praha 1992
 • Geometrická podoba poutního areálu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, SUPP Praha 1997

Irena Bukačová

 • Architektura Jana Blažeje Santiniho-Aichla na severním Plzeňsku, Nakladatelství MH Beroun 2015

Kalista Zdeněk

 • Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko, Brno 1970

Kotrba Viktor

 • Původ a život architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla, Umění XVI 1968
 • Česká barokní gotika, Praha 1976

Líbal Dobroslav

 • Gotická architektura. Dějiny českého výtvarného umění, Praha 1984

Neumann Jaromír

 • Ideový koncept Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, UJEP 1971
 

Naňková Věra

 • Architektura vrcholného baroka v Čechách, Dějiny českého výtvarného umění, Praha 1989

Plichta Alois

 • Klášter na hranicích, Kostelní Vydří 1995

Sedlák Jan

 • Charakter a původ gotismu v architektuře Jana Santiniho, Olomouc 1955
 • Setkání baroku s gotikou, Praha 1987

Wirth Zdeněk

 • Barokní gotika v Čechách, Památky archeologické, Praha 1909

Kolektiv autorů 

 • Umělecké památky Čech a Moravy I - IV, Praha 1982
 

Téma variace motivů a kompozičních vzorců gotické architektury

gotika-vit-santiniPraha, katedrála sv. Víta,
interiér, pohled na chóru

gotika-sedlec-santini
Sedlec, klášterní kostel Nanebevzetí
P. Marie a sv. Jana Křtitele,
interiér, pohled do prostor lodi
   
gotika-vit1-santini
Praha, katedrála sv. Víta,
interiér, královská oratoř
gotika-zeliv-santini
Želiv, klášterní kostel Nanebevzetí
P. Marie, empora boční lodi
   
gotika-praha-santini
Praha, hrad, Vladislavský sál,
interiér, pohled na klenbu


gotika-kladruby-santiniKladruby u Stříbra, klášterní kostel
Nanebevzetí P. Marie, sv. Wolfganga a
sv. Benedikta, interiér,
pohled na klenbu kněžiště
   

 

Téma centrální zámecké stavby

stavby-chlumec-santiniChlumec nad Cidlinou, zámek Karlova
Koruna, exteriér, celkový pohled
stavby-chlumec1-santiniChlumec nad Cidlinou, zámek Karlova
Koruna, půdorys, analytický výkres
   
stavby1-santini
Johann Bernard Fischer von Erlach,

návrh hvězdicové zámecké stavby
 
 
stavby2-santini
Johann Bernard Fischer von Erlach,
návrh zahradního altánku, 1694,
provedeno v parku zámku,
Kleshein u Salzburku
   

 

Téma katedrála jako inspirace

katedrala-vit-santiniPraha, katedrála sv. Víta, exteriér,
pohled na závěr stavby

katedrala-sedlec-santini
Sedlec, klášterní kostel Nanebevzetí
P. Marie a sv. Jana Křtitele, exteriér,
pohled na závěr stavby
   
katedrala-zelena-hora-santini
Zelená Hora u Žďáru n. Sáz.,
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého,
exteriér, celkový pohled
katedrala-zelena-hora1-santini
Zelená Hora u Žďáru n. Sáz.,
Jan Santini Aichel, půdorys, 1719
 
   
katedrala-praha-santini
Transformace půdorysu závěru
pražské katedrály, do podoby
dokonalé centrály
katedrala-zelena-hora2-santini
Zelená Hora u Žďáru n. Sáz.,
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého,
půdorys, analytický výkres
   

 

   Téma kvadriangulace půdorysu

kvadra-marianska-tynice-santiniMariánská Týnice, poutní areál,
celkový pohled od jihozápadu
kvadra-marianska-tynice1-santiniMariánská Týnice, půdorys kostela,
analytický výkres
   
kvadra-marianska-tynice2-santiniMariánská Týnice, půdorys,
celého areálu, analytický výkres
kvadra-pariz-santiniPaříž, návrh Guarina Guariniho
protheatinský kostel sv. Anny,
půdorys, analytický výkres
   

 

Zelená Hora v číslech

19.09.2021

Je tomu už pěkná řádka let, kdy jsme dostali poštou na adresu Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou obálku s několika stránkami popsanými matematickými vzorci a rovnicemi. Autorem je doc. Ing. arch. DRSc. Josef Švastal, pracující v té době na ČVUT Praha. Budeme vděčni za pomoc při jejich rozluštění a uvedení do širších souvslostí.

Santiniho krystal

13.09.2021

Zdánlivě obyčejný křížek u cesty může být barokní klenot. Bílá boží muka za obcí Bobrová na Žďársku léta stála bez většího zájmu vedle silnice s nasazenou kovovou stříškou. Ukázalo se však, že drobná boží muka u Bobrové patří mezi stavby Jana Blažeje Santiniho a navíc zkoumání jejich historie odhalilo velká překvapení.

Svatý Jan Nepomucký, světec baroka

05.05.2021

Se sv. Janem Nepomuckým, světcem baroka, se dodnes setkáváme na mostech, u cest v krajině i v zákoutích našich vesnic a měst. Tento věhlasný mučedník zpovědního tajemství měl ve skutečnosti se svým historickým předobrazem, generálním vikářem pražské arcidiecéze Johánkem z Pomuka, společného jen málo.

Santiniho kostel v Nerudově ulici

24.04.2021

Projekt kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána byl připravován již před koncem 17. století, kdy členové Theatinského řádu zakoupili pro tento účel několik domů v tehdejší Ostruhové ulici v Praze. V roce 1679 vypracoval projekt kostela řádový spolubratr, geniální architekt z italského Turína, Guarino Guarini.

Kostel sv. Prokopa ve Všehrdech

06.04.2021

Gotický kostel vznikl ve 14. století, v letech 1730-1732 byla na objednávku opata Evžena Tyttla realizována barokní novostavba dle návrhu architekta Jana Santiniho. V té době byl také zřízen hřbitov. Jeho obvodová zeď navazuje po stranách na vstupní, osovou věž kostela a je zde konkávně probrána a prolomena dvěma komponovanými branami.

Iniciace architekturou

03.04.2021

Opravdová tajemství nejdou odhalit a tajemství umělecké tvorby patří právě mezi ně. Magická kouzla bývají mnohem jednodušší. Ale vlastně na tom ani příliš nezáleží. Architektura je druhem jazyka, který promlouvá od srdce k srdci. Jsou knihy, které s větším či menším zájmem přečteme.

Pozvání na cestu

01.03.2021

V průběhu 17. a větší poloviny 18. století se z Itálie rozšířil nový a svébytný kulturní sloh, jenž se stal posledním univerzálním a sjednocujícím stylem celé Evropy; později byl nazván barokem. Celý křesťanský svět prožíval zvláštní období. Jako by byl jeho čas protknut metaforou Theatri mundi - divadla světa.

Pozvání do muzea stavitelství

06.02.2021

"Kdo zná, neničí" hlásá motto nad vstupem do nové Expozice stavitelství v areálu národní kulturní památky Klášter Plasy v západních Čechách. Národní technické muzeum zde, ve své nové pobočce v duchu uvedeného motta prezentuje postupy a principy především tradičního stavitelství.

Stanislav Růžička

19.10.2020

Objednavatelé Santiniho staveb

Jan Blažej Santini-Aichel nebyl mistrem pražského zednického cechu a proto – i když v roce 1705 získal malostranské měšťanství - nesměl v Praze stavebně podnikat. Proto je počet jeho pražských staveb velice malý a pracoval zde pouze pro ty stavebníky, kteří nepodléhali cechovním předpisům, tedy šlechtice a církevní instituce. Pro stejný typ objednavatelů realizoval i většinu svých mimopražských realizací.

Irena Bukačová

27.03.2020

Rozhovor o rekonstrukci Santiniho koncepce poutního místa v Mariánské Týnici.

V dnešním pořadu zavítáme společně do Mariánské Týnice, na poutní místo v západních Čechách, pozoruhodné z mnoha důvodů: navrhl je vynikající barokní architekt Jan Blažej Santini-Aichl, nepřízeň minulých dob je nechala zcela zchátrat, ale v posledních letech bylo podle historických plánů obnoveno, zrekonstruováno v plnosti, jaké nedosáhlo ani v barokní době.

Jiří T. Kotalík

27.03.2020

Geometrie jako jazyk architektury

O úloze geometrie v architektuře se všeobecně ví a pozornost jí v různých souvislostech věnovala celá řada badatelů jak z oblasti matematických věd, tak především z oborů dějin umění a architektury. Tento trend se ale bohužel stal též doménou často až spekulativních úvah, vpisujících kružnice a přímky do velmi obecných a přibližných půdorysů staveb i sídelních útvarů.

Partneři projektu

santini partner mk 32 300x623santini partner uk 32 300x234santini partner arcibiskubstvi 32 300x441santini partner vysocina 32 300x520santini partner jihomoravsky 32 300x665santini strednicechy mk 32 300x511santini partner karlovyvaryi 32 300x417santini partner pardubice 32 300x600santini partner plzen 32 300x558santini partner praha 32 300x206

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti